OČIMA EXPERTA: Záměna dvojčat je dnes nemožná. Jejich DNA se dá rozlišit!

Publikováno 03.09.2019

Specialiste auto

V řece je nalezena mrtvola mladé ženy. Specialisté zajistí vražednou zbraň a najdou DNA, které překvapivě patří muži v blízkém příbuzenském poměru. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Zdroj: TV Nova

Už se vám stalo, že vrah byl z identických dvojčat a tudíž bylo komplikované ho usvědčit?

Co vím ze statistik, tak jednovaječných dvojčat je přibližně přes půl procenta (dvojčata tvoří 0,3 až 0,4 % všech porodů). Jsou to běžní lidé, takže i jejich sklony k páchání kriminality jsou naprosto stejné - ani větší, ani menší. Za posledních cca 25 let jsem ale neslyšel o nějakém závažnějším případu, ve kterém by jednovaječná dvojčata figurovala v postavení podezřelých. Pravda, občas se někdo ze sourozenců, kteří jsou si hodně podobní (nemusí být rovnou jednovaječná dvojčata), vydává za toho druhého - např. používá jeho doklady, při zadržení bez dokladů tvrdí, že je svůj bratr … ale mezi vrahy jsem to nezažil. Rád bych ale upozornil, že současná věda už několik let umí rozlišit i DNA jednovaječných dvojčat, takže žádný chaos nehrozí. Problémy přináší spíše nedůslednost nebo chyba v postupu kriminalistů.  

Pomalu v každém druhém díle je Specialista v utajení. Stává se to tak často i ve skutečnosti?

Rozhodně ne, je to celkem náročný a administrativně celkem složitý proces, který si vyžaduje personální i finanční náklady, takže se užívá opravdu jen v těch nejzávažnějších případech. Pro autory detektivek je to ale atraktivní napínavé téma, takže proto se asi s tímto fenoménem tak často setkáváme.

Jaká jsou opatření, když je nasazen policista v utajení?

Umělci a filmaři se do takových akcí pouštějí často až bezhlavě, ale ve skutečnosti jsou trestním řádem dána striktní pravidla: musí být vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo další vyjmenované trestné činy. Agentem je jen a pouze příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů (takže osoba s tzv. čistým trestním rejstříkem), který si nemůže dělat, co se mu zlíbí, ale je řízen příslušným policejním orgánem. Nasazení agenta povoluje na předem stanovenou dobu soudce vrchního soudu na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství. Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem.

 

Kapitán Panenka vystřelil na pachatele, který držel v ruce zbraň. Jaké jsou podmínky pro použití zbraně policistou?

Zákon o Policii České republiky v § 56 přesně určuje, v jakém případě policista může střílet a kdy nikoliv. Jsou vyjmenovány zákonné důvody k jejímu použití, povinnost použít výzvu …, a následují i povinnosti, které má po střelbě. Vězte, že každý policista použije zbraň až v tom nejzazším případě. Nejdříve se použijí donucovací prostředky ..., ale jsou situace, kdy je nutno použít hned střelnou zbraň. Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.

Reálný policista (není-li v uniformě) se představí („POLICIE!“) a použije zákonnou výzvu - tedy slova „JMÉNEM ZÁKONA“. Poté vysloví svůj příkaz - „odhoď zbraň“ apod. No a když ho ozbrojená nebezpečná osoba neuposlechne, postupuje dál podle zákona - využije mírnějších prostředků, popř. dokonce použije svoji služební zbraň vůči nebezpečnému pachateli, nelze-li situaci jinak vyřešit.

 

Opravdu dokáží koroneři určit přesnou příčinu smrti?

Koroner má při práci na místě úmrtí (nejen ve volném terénu, ale i v některých budovách či bytech) poněkud omezené možnosti - nemá k dispozici nástroje a přístroje jako soudní znalec při pitvě. Avšak mezi koronery působí často také soudní znalci, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze soudního lékařství, takže mnohdy dokáží na místě činu skoro divy. Rozhodující („směroplatné“ - jak říkala Máňa z ópébéhá J) jsou ale vždy závěry soudní pitvy. Tu ale (na rozdíl od mnoha zahraničních i českých seriálů a detektivek) provádí vždy dva soudní znalci, kteří nikdy nejsou ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky a působí na ústavech či odděleních soudního lékařství. Trestní řád také stanoví, že k prohlídce a pitvě mrtvoly nesmí být přibrán jako znalec ten lékař, který zemřelého ošetřoval pro nemoc, která smrti bezprostředně předcházela.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově! Díl s názvem Dům u řeky si můžete pustit ZDE.


Ztracené dítě a mrtvola v kontejneru: Specialisté budou řešit hodně zamotaný případ!