OČIMA EXPERTA: Smrt policisty ve službě je vždy velká tragédie! O pozůstalé však bývá postaráno

Aktualizováno 13.07.2019

Specialisté - 83. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté zadrželi nebezpečného recidivistu Mrázka, který zastřelil svého komplice po krádeži diamantů. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Specialisté řeší vraždu recidivisty Otty Růžky, který se předtím podílel na krádeži diamantů v muzeu. Podezřelým je jeho komplic, zvaný Marvin, po kterém ale jako by se zem slehla. Specialisté vyslechnou jeho sestru Sabinu Mrázkovou, která jim přizná, že bratr má být dárcem kostní dřeně pro jejího vážně nemocného syna Denise. Uprosí je, aby ho zadrželi až po transplantaci. Marvin však léčku odhalí a snaží se z nemocnice utéct. Specialisté ho zadrží. Výměnou za snížení trestu souhlasí s odběrem své kostní dřeně následující den. Situace se však zkomplikuje...

Zdroj: TV Nova

Zuzana Májová nakoukla do lékařských papírů. Může si to dovolit vzhledem k ochraně osobních údajů?
Za osobní údaje pacientů a jejich bezpečné uložení před neoprávněnou osobou zodpovídá lékař. Pokud by si ale Zuzana Májová tyto informace vynutila jinak, než v souladu s trestním řádem, byla by prošetřována a možná i potrestána. Když ale jen využila špatného zabezpečení údajů, je i v případě stížnosti z obliga. Ale jako důkaz by takto získané informace zřejmě nebyly u soudu připuštěny.

U výslechu mluví právník jménem svého klienta - podezřelého. Je to vůbec možné?
To je v našem právním systému naprosto nepřístupné – tyto nesmysly z amerických seriálů a filmů zaneřádily právní vědomí našich spoluobčanů, kteří se pak takového postupu domáhají. U nás máte právo mít u jakéhokoliv úkonu trestního řízení advokáta, který je ale pouze přítomen a může případně na závěr úkonu říct, zda policista podle něj postupoval správně nebo v rozporu se zákonem, ale zcela určitě během podání vysvětlení nemůže do výpovědi nijak zasahovat nebo nějak narušovat průběh úkonu. Rozhodně nemůže odpovídat za vyslýchaného. Veškeré vyšetřovací úkony řídí policista (někdy státní zástupce nebo u soudu soudce). Takové ty filmové situace, kdy právník říká, že klient už nebude vypovídat a že oba odchází, jsou nesmysl. Výslech začíná, organizuje a ukončuje vždy policista (policejní orgán). Obviněný se má právo před výslechem poradit se svým obhájcem, ale jakmile zazní otázka, nemůže mu obhájce radit, jak má vypovídat, co má říct, natož mluvit za něj. Pokud by advokát tato pravidla nerespektoval, byl by z úkonu vykázán a mohli bychom podat stížnost na advokátní komoru.
Zdroj: TV Nova

Policisté hlídají dveře, jeden si musí odskočit a kvůli tomu se celá akce zvrtne. Neměli se vystřídat, aby nebyli v oslabení?
Od toho přece máme vysílačky, telefony a jiné komunikační prostředky, abychom se domluvili. Policista profesionál nikdy neopustí své místo, dokud není někým vystřídán. Policista, který není profesionál, pak má problém s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, která prošetřuje a řeší, proč se tak intenzivně věnoval aplikaci na telefonu, esemesce nebo hovoru, během čehož mu hlídaná osoba utekla z okna apod.
Zdroj: TV Nova

V tomto díle je vrah opravdu bezpáteřní a nedělá mu problém kohokoliv zastřelit. Už jste se setkal s někým takovým?

Když zavzpomínám na 90. léta, tak zejména pro členy zločineckých organizovaných struktur z Východu či Balkánu neměl lidský život žádnou hodnotu. Pro nás je to až nepochopitelné, že byli schopni udělat fakt cokoliv. Naštěstí už jsme v trochu jiném (snad civilizovanějším) období. Ale i díky tomu, že pachatelé tehdy byli dopadeni a přísně potrestáni, se vracíme k normálu, kdy už nejsou takové případy. Trochu mě ale děsí, co se děje v některých státech světa, kde se i naši občané zúčastňují ozbrojených konfliktů na té či oné straně a střelbou či jinak usmrcují své protivníky. Pak se vracejí do naší vlasti a v případě, že by se zde cítili nedoceněni nebo sociálně vyloučeni, tak by mohli sáhnout po zbrani a provést třeba i nájemnou vraždu nebo jiný zvlášť závažný zločin, který by jim přinesl majetkový prospěch. Jsou z války v zahraničí psychicky „zocelení“, mají jinou psychiku a usmrtit někoho dalšího jim nemusí činit potíže; nemají zábrany jako my, co jsme ještě nikoho nezavraždili.

Když zemře policista v akci, má rodina nárok na nějakou kompenzaci?

Určitě. Podle zákona o služebním poměru zemře-li příslušník následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání, mají pozůstalí po příslušníkovi nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění pozůstalých a náhradu věcné škody. Každá taková tragédie vyvolá i solidaritu kolegů, kteří ve veřejné sbírce shromáždí nějaké finanční prostředky … To samozřejmě, zejména pozůstalým dětem, tátu nenahradí. Naštěstí ale skvěle funguje Nadace policistů a hasičů, jejíž činnost díky mnohaleté spolupráci vcelku dobře znám – náš střelecký klub pořádá každoročně závod, kterým bohulibou činnost Nadace propagujeme a jeho výtěžek zasíláme na její konto. Nadace je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Osobně znám některé pozůstalé po zahynuvších kolezích a ti o činnosti Nadace policistů a hasičů hovoří v superlativech.

 

Maci

Jiří Hána o natáčení ve Specialistech: Byl jsem hozen do vody a musel se naučit plavat. Jak vypadal jeho první den?