OČIMA EXPERTA: Za spáchaný čin musí být potrestán pachatel, ne jeho zastánce!

Aktualizováno 06.06.2019

Specialisté - 78. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Ve vlastním bytě je nalezen scientolog zastřelený jeho vlastní zbraní. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Soused najde učitele Marka Kyliána zastřeleného jeho vlastní zbraní. Nejprve to vypadá jako sebevražda, ale ukáže se, že tomu tak není. K vraždě se přihlásí Kyliánova kolegyně Věra Lorencová. Oba patří k scientologické církvi a spojuje je i působení na scientologickém vzdělávacím institutu, zaměřeném na přípravu studentů k maturitě. Zdá se, že Lorencová Kyliána zastřelila proto, že chtěl scientologii opustit a začít proti této organizaci veřejně vystupovat. Dostal totiž rakovinu, a ta by se měla někomu, kdo je scientolog, který dosáhl stupně „clear“, vyhnout. Jenže majoru Strouhalovi se na přiznání něco nezdá…

Zdroj: TV Nova

Specialisté mají přiznání i celý popis vraždy. Všichni mají jasno až na Strouhala, který výpovědi nevěří a rozbíhá případ od začátku. Je tento postup možný?
Jak uvádí jedna ze základních zásad našeho trestního řízení, doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. Musí se vyhodnotit a prozkoumat všechny stopy a důkazy, pořídit veškerá dostupná svědectví apod. To, že někdo tvrdí, že čin spáchal, ještě neznamená, že je to pro nás naprosto směrodatné a že už dále nevyšetřujeme. Dotyčný svoji výpověď může v pozdějších stádiích trestního řízení změnit nebo dokonce zcela odvolat a pak už by mohla být spousta stop nepoužitelných, některá svědectví ztracena atd. Major Strouhal tedy postupoval naprosto správně a profesionálně.


Zuzana Májová si vzala potají důkazy z budovy vyslýchané. Není policista povinen to dát na vědomí?
Tohle v praxi neexistuje! To by byl projev naprostého diletantství. Každý důkaz musí být zaznamenán a zadokumentován, aby pak nebyly při dokazování pochybnosti o jeho původu. Pokud se jedná o předmět ve vlastnictví jiného, tak samozřejmě nemůžeme krást (a co jiného je, když vám potajmu bez vašeho vědomí něco seberu). Osobě, u které byla provedena domovní prohlídka, vydává policejní orgán pokud možno ihned písemné potvrzení o výsledku úkonu a o převzetí věcí, které si odnáší např. k expertize nebo jako důkaz. Většinou to bývá kopie protokolu o provedení domovní prohlídky.

 

Lorencová, která se falešně přiznala k vraždě, prosí, ať ji zavřou místo dětí, které opravdu zabíjely. Jak se v takovém případě postupuje?
Na takovéto „kšeftování“ v realitě žádný orgán činný v trestním řízení nepřistoupí. Za spáchaný čin musí být přece potrestán pachatel – nejde o to, aby si někdo „šel sednout do chládku“. Každý trest (tedy i ten od trestního soudu) má výchovnou složku, to znamená, že potrestaný musí výkonem trestu pochopit, že se nemůže chovat v rozporu s trestním zákonem. Když dítě (samozřejmě starší 15 let) spáchá trestný čin a rodič za něj půjde do vězení, tak ho to přece nijak nezmění. I když někteří rodičové by si za svoji (ne)výchovu svých potomků taky někdy zasloužili pořádný trest!

 

Může rodič zakázat policistovi vyslýchat jeho nezletilé dítě?
Ustanovení § 102 trestního řádu uvádí, že osoby, které byly k výslechu dítěte přibrány (tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu; může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče), mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví. K odmítnutí výslechu dítěte tedy musí být zákonem stanovené důvody. Nemůže se stát, že by si rodič jen tak postavil hlavu a řekl: „Moji dceru nebudete vyslýchat a hotovo.“ 

Jak je posuzována násilná vražda, pokud je pachatel nezletilý?
Trestní odpovědnost nastává první den po patnáctých narozeninách. Občas se v médiích objeví zpráva typu: „Byla přepadena seniorka, je brutálně zmlácená, má zlomenou nohu v krčku ... Pachatelé byli maskovaní a odcizili jí peněženku s 200 Kč.“ Za dva dny pak vyjde článek „Brutální přepadení objasněno. Pachateli jsou dva nezletilí (= mladší 15 let), policie proto případ odložila.“ Veřejnost si pak myslí, že policie všechny „papíry“ k případu vzala a hodila do koše. Takhle to ale není. Čin se vyšetří úplně stejně, jako kdyby ho spáchal dospělý pachatel. Akorát spis pak nejde k trestnímu soudu, ale společně s výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření k soudu pro mládež, který takovému nezletilému zločinci uloží některé z opatření uvedených v § 93 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
Pokud je pachatel mladistvý (v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku) a dosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, bude mu za provinění (tak se nazývá trestný čin spáchaný mladistvým) uloženo trestní opatření. Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
 


Ztracené dítě a mrtvola v kontejneru: Specialisté budou řešit hodně zamotaný případ!