OČIMA EXPERTA: Politické zájmy do vyšetřování nezasahují. V tom je policie nestranná!

Aktualizováno 18.05.2019

Specialisté - 76. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Pod oknem psychoterapeutického centra je nalezena mrtvá dívka. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Pod oknem psychoterapeutického centra je nalezena mrtvola mladičké Sandry Nolové. Pátrání mezi klienty psychoterapeutického centra záhy Specialisty přesvědčí, že se o sebevraždu nejednalo. Specialisté jsou velmi překvapeni, když je vyšetřování případu zastaveno. Strouhal se dožaduje vysvětlení u krajského policejního ředitele, ale je mu doporučeno, aby se příliš nevyptával, protože jde o politický zájem. Strouhal nechápe, jak by mohla smrt mladé dívky ovlivnit politiku, a jeho podezření, že se někdo snaží chránit vraha, se záhy potvrdí…

Specialisté vyslýchají pacienty z psychoterapeutického centra. Jak moc jsou takové výpovědi důvěryhodné?

Trestní řád nerozlišuje, zda výpověď poskytuje člověk naprosto zdravý nebo nějak (třeba i duševně) nemocný. Samozřejmě (zejména u hospitalizovaných osob) by nás ošetřující lékař měl upozornit, že pacient není při smyslech, má halucinace, je pod vlivem silných léků apod. U zraněných, traumatizovaných, akutně opojených návykovými látkami nebo u psychiatrických pacientů si samozřejmě před výslechem vyžadujeme svolení či dobrozdání lékaře, zda je osoba schopna výslechu. Definitivně pak schopnost vypovídat posuzuje případně přibraný soudní znalec. Specialisté zřejmě mimo kameru s lékařem hovořili a nezjistili nic, co by jim ve výsleších bránilo.

Státní zástupce dá příkaz k zastavení vyšetřování (hlavní podezřelá je dcera ministra). Jsou takové praktiky normální?

Toto je naprostá science fiction a mohu vám odpřisáhnout, že za celou svoji téměř třicetiletou vyšetřovatelskou kariéru jsem se s ničím takovým nikdy nesetkal. Naopak: mám pocit, že některé případy se občas mnohem pečlivěji a důkladněji vyšetřují právě z toho důvodu, aby náhodou nebyl někdo nařčený, že kvůli politickým tlakům vyšetřování dopadlo tak či onak. Osobně jsem se nikdy nesetkal s tím, že by někdo z nadřízených či dokonce státní zástupce se byť jen pokusil udělat nějaký nátlak. Myslím, že bychom si už konečně měli mnohem více vážit toho, jak nestranně a nezávisle české státní zastupitelství působí a funguje. V seriálovém příběhu státní zástupce údajně vyšetřování zastavil. My bychom se asi v takovém případě neprodleně obrátili na jeho nadřízeného státního zástupce a pořádek by byl zjednán raz dva. No a pak jsou tu ještě média, která by takový případ rozhodně nenechala bez povšimnutí! A věřte, že by se o takové špinavosti rychle dozvěděla.

Zdroj: TV Nova

Specialisté i přes zákaz pokračují ve vyšetřování. Hrozí v takovém případě nějaký postih?

Z úřední povinnosti má každý policista v případě podezření na spáchání trestního činu povinnost konat. Myslím si tedy, že by je nikdo nepotrestal. Měli přece důvodné podezření, tak vyšetřovali. Akorát by jejich postup musel mít zákonnou formu – tzn., že byly zahájeny úkony trestního řízení a prověřování probíhalo v intencích trestního řádu. V opačném případě by jejich výsledky měly hodnotu maximálně tak toho papíru, na kterém by byly sepsány.

Zná obhájce pravdu o činu svého klienta?

To je spíš otázka na advokáta. Já jen mohu potvrdit, že během mého působení ve vyšetřování, nám nikdy žádný advokát neprozradil, co se skutečně dozvěděl od svého klienta, vyjma toho, co klient chtěl, abychom věděli. Vztah mezi obhájcem a jeho klientem je pro další osoby tabu. Od některých mých známých, kteří působí jako obhájci (ale v případech, které jsem nevyšetřoval), jsem však párkrát zaslechl historky, jak se jim nejednou stalo, že opravdu věřili svému klientovi, který (tak jako to dělá jeden v poslední době hodně medializovaný obviněný) je neustále přesvědčoval, že jeho stíhání je komplot, policejní provokace, kampaň, účelovka a kdovíco nezákonného, ale pak u soudu se nestačili sami divit a jen zírali, co všechno jejich „nevinnému“ obětnímu beránkovi bylo soudem prokázáno; za což pak byl spravedlivě odsouzen.

Opravdu dokáží koroneři určit přesnou příčinu smrti?

Koroner má při práci na místě úmrtí poněkud omezené možnosti - nemá k dispozici nástroje a přístroje jako soudní znalec při pitvě. Avšak mezi koronery působí často také soudní znalci, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze soudního lékařství, takže mnohdy dokáží na místě činu skoro divy. Rozhodující jsou ale vždy závěry soudní pitvy. Tu (na rozdíl od mnoha zahraničních i českých seriálů a detektivek) provádí vždy dva soudní znalci, kteří nikdy nejsou ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky a působí na ústavech či odděleních soudního lékařství. Trestní řád také stanoví, že k prohlídce a pitvě mrtvoly nesmí být přibrán jako znalec ten lékař, který zemřelého ošetřoval pro nemoc, která smrti bezprostředně předcházela.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
 

 


Roztržky v kabině i u Specialistů. Po odchodu Zuzany se vyšetřování smrti fotbalového agenta pořádně vyostří!