OČIMA EXPERTA: Přiznání k vraždě nestačí. Tím práce pro vyšetřovatele teprve začíná!

Aktualizováno 18.04.2019

Specialisté - 71. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Při veterinární kontrole na jatkách jsou ve vepřových žaludcích nalezeny lidské ostatky. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Při veterinární kontrole na jatkách jsou ve vepřových žaludcích nalezeny lidské ostatky, mezi nimi i několik zubů. Prasata pocházejí z biofarmy za hranicemi Prahy. Majitelé, bezdětní manželé Hakenovi, se zapřísahají, že o ničem nevědí. V podezření jsou ukrajinští gastarbeiteři, kteří tu pracují na černo. Jeden z nich se skutečně přizná, že v hádce nešťastnou náhodou zabil svého kolegu a dal ho sežrat prasatům, aby se zbavil těla. Případ se zdá vyřešen. Avšak drahé zubní implantáty v ostatcích indikují, že mrtvým bude spíše bohatší našinec než chudá pracovní síla z východu. Brzy se ukáže, že sežraný gastarbeiter je naživu a schovává se. Kdo je tedy onou natrávenou obětí? Specialisté mají novou stopu, ale i další mrtvolu…


Jeden z pracovníků prasečáku se přiznal k vraždě, Specialistům se to ale nezdá. Poznáte i v opačném případě, kdy vyslýchaný lže?
Nás v podstatě nezajímá, jestli se nám pachatel k vraždě přizná, nebo ne. Pakliže máme mrtvolu, tak musíme provádět trestní řízení a vždy pečlivě vše prošetřovat tak, jako by se vražda stala, dokud se neprokáže opak. Když máme ostatky lidského těla, tak je potřeba zjistit, jestli osoba zemřela přirozenou cestou, nešťastnou náhodou nebo cizím zaviněním a koho. Pokud se někdo přizná k vraždě (nebo jiného trestného činu), tak ho prošetřujeme, ale musíme mít důkazy k tomu, abychom ho mohli z něčeho obvinit. Nelze zahájit trestní stíhání osoby jen na základě toho, že se přiznal. Jednou ze zásad trestního řízení (které jsou uvedeny v trestním řádu) je, že doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu.


Hledaný muž praští kapitána Čermáka tyčí do hlavy a uteče. Jak je tento čin závažný?
Je to násilný atak vůči veřejné osobě, která požívá zvýšené ochrany (ale také je přísněji potrestána, když se sama dopustí trestného činu). Přinejmenším se jedná o násilí proti úřední osobě s trestní sazbou až šestnáct let odnětí svobody; popř. o pokus vraždy úřední osoby s trestní sazbou odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.  

Mají policisté po takovém napadení právo na volno?
Nemají, jen pokud lékař nazná, že je policista neschopen práce a vystaví mu „neschopenku“. Pokud trvání pracovní neschopnosti napadené osoby přesáhne 7 dní, tak pak se jedná o trestný čin ublížení na zdraví.

 

Jak se postupuje v případě, když se vyslýchaný přizná, že mu někdo zaplatil za přiznání se k vraždě, kterou nespáchal?
V takovém případě by se prošetřovalo, jak závažný čin to je, jestli je to křivé obvinění, křivá výpověď apod. Náš trestní zákoník má ustanovení § 347a) - Maření spravedlnosti. Ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí prospěch jinému nebo pro jiného za účelem spáchání trestného činu křivého obvinění (§ 345), křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (§ 346) nebo křivého tlumočení (§ 347), bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 10 let (to když svým činem způsobí škodu velkého rozsahu, nebo získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu).

Zdroj: TV Nova

Výslechy v terénu si kriminalisté zaznamenávají do diáře. Není potřeba výslech nahrávat kvůli dokazování? 
Není, když se policista vrátí na služebnu, sepíše úřední záznam o tom, že se svědkem hovořil – a co svědek vypověděl. Písemnost pak slouží jako podklad k tomu, aby buď státní zástupce v přípravném řízení, nebo (když se spis dostane až k soudu) soudce z něho usoudil, jestli je potřeba svědka předvolávat, aby výpověď při hlavním líčení poskytl osobně. Podle trestního řádu je každý povinen se na předvolání dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli, nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na TV Nova!


Roztržky v kabině i u Specialistů. Po odchodu Zuzany se vyšetřování smrti fotbalového agenta pořádně vyostří!