OČIMA EXPERTA: Spolupráce obviněného s policií se mnohdy vyplatí!

Aktualizováno 01.04.2019

Specialisté - 69. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Policejní hlídka zastřelí v nutné sebeobraně bývalého trestance. Specialisté později zjišťují, že mohlo jít o vraždu. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Policejní hlídka zastřelí v sebeobraně bývalého trestance, který provedl ozbrojené přepadení čerpací stanice. Případ se zdá být na první pohled jasný, jenže Specialistům se nedaří najít ukradené peníze. Bývalý trestanec se vybarvuje jako férový chlap, který chtěl začít nový život. Specialisté ale objeví v bytě jeho přítelkyně stopy po výstřelu…

Zdroj: TV Nova

Policista hlásí operačnímu středisku, že použil služební zbraň proti ozbrojenému pachateli s následkem smrti. Opravdu musí policista takový úkon okamžitě hlásit?
Ano, máme na to přísné předpisy. Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je policista povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití.

Zdroj: TV Nova

Přepadený zaměstnanec benzinové pumpy využil situace a v rámci přepadení odcizil z pokladny peníze. Hrozí mu trest, i když vše po příchodu Specialistů vrátil?
Určitě se tato záležitost bude prošetřovat a vyšetřovat. Pokud ale on sám, ještě dřív, než se na to přišlo, peníze vrátí, tak by soudce či soudní zástupce mohli vzít tuto polehčující okolnost na zřetel, že upustil od svého protiprávního jednání.

Zdroj: TV Nova

Specialisté podezřívají kolegy z místní policie, že mají s případem něco společného. Jsou v takovém případě jiné vyšetřovací postupy?
Rozhodně. Do prošetřování by se neprodleně zapojila Generální inspekce bezpečnostních sborů, což je jediný orgán, jehož úkolem je vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie České republiky.

Zdroj: TV Nova

Policista chce, aby bylo uvedeno, že se Specialisty spolupracoval. Má to opravdu takový význam?
Někdy soud přihlédne k tomu, že pachatel spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, snažil se a přispěl ke snadnějšímu, efektivnějšímu a ekonomičtějšímu vyšetřování.

Zdroj: TV Nova

Jak kriminalisté postupují v případě usmrcení v sebeobraně?
Postupuje se stejně jako v případě vyšetřování klasické vraždy – kriminalisté vše zadokumentují, prošetří, prověří a pak se za přísného dozoru státního zástupce zvažuje, zda se opravdu jednalo o sebeobranu v rámci okolností vylučujících protiprávnost činu – tedy zda se jednalo o nutnou obranu podle § 29 trestního zákoníku, příp. krajní nouzi. Pokud ale došlo k excesu z nutné obrany, bude stíhán a teprve soud s konečnou platností rozhodne o potrestání či zproštění obžaloby.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

Zdroj: TV Nova

 


Tým Specialistů čeká obrovská změna! Major Strouhal ji bude muset řešit už v příštím díle