OČIMA EXPERTA: Lékařské tajemství není neprůstřelné! Podezřelý by si mohl pěkně zavařit

Aktualizováno 25.03.2019

Specialisté - 68. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

V lese je nalezena mrtvola mladé ženy. Při vyšetřování vyjde najevo zvláštní okolnost, její syn zemřel před dvěma měsíci. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

V lesíku je nalezena mrtvola Marie Hermanové. Při vyšetřování vyjde najevo zvláštní okolnost. Její syn Zdeněk přišel o život dva měsíce před její smrtí. Prvním podezřelým se stává manžel a otec Zdeňka Marek Herman. Ten ale vše popírá. Další stopy vedou do vily vlivného podnikatele Tadeáše Vozára. Ten se stává hlavní podezřelým poté, co vyjde najevo, že je podle testů DNA otcem Zdeňka. I on ale tvrdí, že je nevinný…

Zdroj: TV Nova

Specialisté si vezmou od oběti klíče a jdou se podívat k ní do bytu. Je to vůbec možné?
Samozřejmě není. Nemůžeme přece chodit do cizího bytu bez nějaké další (nejlépe nezúčastněné) osoby! Jakákoliv pozdější námitka, stížnost nebo nařčení, že se v bytě něco ztratilo, by pak padla na nás, a jak bychom dokázali, že jsme nic neodnesli, neodcizili, nevnesli apod.? Takže nemůžeme jen na základě toho, že máme od něčeho klíče, vejít tam a dělat si tam, co se nám zlíbí.

Zdroj: TV Nova

Tadeáš Vozár přijde domů a policie pro něj jede, aby ho odvezla na služebnu k výslechu. Je to běžný postup?
Podle trestního řádu (§ 158 odst. 7) je policejní orgán oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo; v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena. Na to a na jiné následky nedostavení musí být taková osoba upozorněna.

Zdroj: TV Nova

Specialisté chtějí po podezřelém, aby jim dal otisky prstů. On tvrdí, že na to nemají právo. Má pravdu?
I v tomto případě budu citovat z trestního řádu a to z ustanovení § 114 nazvaného Prohlídka těla a jiné podobné úkony. Zákonodárce uvádí, že je-li k důkazu třeba zjistit totožnost osoby, která se zdržovala na místě činu, je osoba, o kterou jde, povinna strpět úkony potřebné pro takové zjištění. Nelze-li úkon pro odpor podezřelého nebo obviněného provést a nejde-li o odběr krve nebo jiný obdobný úkon spojený se zásahem do tělesné integrity, je orgán činný v trestním řízení oprávněn po předchozí marné výzvě tento odpor překonat; policejní orgán potřebuje k překonání odporu podezřelého předchozí souhlas státního zástupce. Způsob překonání odporu musí být přiměřený intenzitě odporu.

Zdroj: TV Nova

Specialisté řeší, že testy DNA spadají pod lékařské tajemství a tudíž se k nim nedostanou. Nejsou v takovém závažném případě výjimky?
Policisté mají v trestním řízení právo dozvědět se i takové relevantní informace, jakými předchozí výsledky testů DNA jsou. Pokud policejní orgán potřebuje znát informace, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce.

Může rodič zakázat policistovi vyslýchat jeho nezletilé dítě?
Ustanovení § 102 trestního řádu uvádí, že osoby, které byly k výslechu dítěte přibrány (tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu; může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče), mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví. K odmítnutí výslechu dítěte tedy musí být zákonem stanovené důvody. Nemůže se stát, že by si rodič jen tak postavil hlavu a řekl: „Dceru nebudete vyslýchat a hotovo.“
 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
 


Jiří Hána o natáčení ve Specialistech: Byl jsem hozen do vody a musel se naučit plavat. Jak vypadal jeho první den?