OČIMA EXPERTA: Policejní expert vyvrátil klišé z amerických kriminálek. Právník u výslechu s odpovědí neporadí!

Aktualizováno 28.02.2019

Specialisté - 64. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Dvanáctiletá Julie Šimůnková beze stopy zmizí. Specialisté zadrží podezřelého důchodce, který má ale Alzheimera. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Dvanáctiletá Julie Šimůnková zmizí a je po ní vyhlášeno pátrání. Specialisté najdou důchodce Urbana, který nosí na zádech její batoh. Důchodce ale téměř nevypovídá a chvílemi to vypadá, že si z vyšetřovatelů dělá legraci. Jenže, jak jim později objasní jeho syn, Urban trpí Alzheimerem. Specialisté nevědí, jak dál. Důchodce netuší, kde k batohu přišel. Lže, nebo si starý pán nic nepamatuje? Čas neúprosně běží a s ním se krátí šance na nalezení dívky, která může být vězněná, či již mrtvá!

Zdroj: TV Nova

Když vyslýchaný mluví z cesty a evidentně není psychicky v pořádku, jak se postupuje dál? Je pak jeho výpověď akceptovatelná?
V tomto případě používáme stejný postup jako u malých dětí – přizpůsobujeme výslech (formulaci otázek a přístup k vyslýchanému) jeho úrovni myšlení; někdy je nutná přítomnost psychologa. Máme také speciální výslechovou místnost pro dětského účastníka trestního řízení, která vypadá spíše jako obývací pokoj, než jako policejní služebna, kde celý výslech můžeme nahrát na kamery. Teprve pak se z videozáznamu zpracovává protokol – přepisuje se jeho průběh. Psycholog nebo později psychiatr pak může posoudit relevantnost a validitu poskytovaných informací a mentální výkon svědka. I u svědka může být podle ustanovení § 118 trestního řádu provedeno vyšetření jeho duševního stavu soudním znalcem psychiatrem, který podá znalecký posudek. To, že má někdo Alzheimera nebo že je zbaven svéprávnosti ještě neznamená, že není schopen pravdivé výpovědi.

Zdroj: TV Nova

Může policie držet psychicky nemocného člověka ve vazbě kvůli výslechu?
Záleží na jeho procesním postavení a na tom, zda už je známa jeho diagnóza nebo dokonce znalcem zjištěna jeho případná nepříčetnost. Pokud není znalcem konstatováno, že je nepříčetný, tak je možné jej stíhat a je potřeba ho vyslechnout. O zadržení rozhoduje policejní orgán či státní zástupce, o vazbě soud. Při výslechu pak platí, že obviněný se může s právníkem poradit i v průběhu výslechu, ale nikdy se nemůže radit, jak má odpovědět na již vyšetřovatelem položenou otázku. Naši občané jsou občas zmatení, že u nás nefunguje takové to klišé z amerických filmů, kde na otázku položenou kriminalistou odpovídá jeho advokát. To u nás nepřichází v úvahu! Na otázku odpovídá obviněný nebo svědek sám, bez nápovědy, bez jakéhokoliv zásahu jiné osoby. Je to jeho výpověď, za kterou on nese svoji (v případě svědka nebo znalce i trestní) odpovědnost – křivé obvinění, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek jsou trestné činy!

Zdroj: TV Nova


Setkal jste se s případem, kdy znáte vraha, ale on si kvůli Alzheimerovi či jiné nemoci vraždu nepamatoval?
Setkal jsem se s pachatelem, který se svými kamarády oznámil nález mrtvoly v neobývaném bytě. Když bylo zjištěno, že onu ženu zavraždil on a vražda mu byla prokázána, ptali jsme se ho, proč se tak aktivně zúčastnil oznámení na policii (přiběhli celí říční na oddělení policie oznámit hrůzostrašný nález). On si ale údajně vůbec nepamatoval, že tu ženu zabil. Měl tak nízké IQ, že na každou naši otázku (třeba i na datum svého narození, rodinný stav nebo jména rodičů) odpovídal „nevím“, ale přesto se snažil tu vraždu zapírat. Jsou mezi námi lidé, kteří jsou na tom se svým intelektem (mnohdy i díky nemoci nebo zneužívání návykových látek) velice špatně, ale na první pohled to na nich nepoznáte. A mohou být i velice nebezpeční.

Po dvanáctileté dívce bylo vyhlášeno pátrání, později se ukázalo, že jen přebývala na chatě, aby mohla trénovat na kytaru. Hrozí jí nějaký trest?
Politici stále mluví o tom, že se zbytečné výjezdy integrovaného záchranného systému budou hradit, ale doteď tomu tak není. Pak se stává, že často zbytečně prohledáváme rozsáhlé úseky a nepřístupný terén v hrozných hygienických podmínkách, a nakonec se ukáže, že jde o planý poplach – jeden dospělý „zapomněl“ tomu druhému sdělit, že dítě je u něj apod. Až párkrát soud odsoudí nějakého „vtipálka“ za marný výjezd sanitky či policejní pátrací akci k náhradě (mnohdy desetitisícové či až statisícové škody, pak se možná někteří lidé proberou. Za dvanáctiletou dívkou by každopádně taková pohledávka zřejmě nešla; za marný výjezd by zodpovídala případně dospělá osoba, která o dívce věděla, ale její pobyt v bezpečí nenahlásila.

Musí vyslýchaný vždy odpovídat, třeba i na citlivé otázky?
V případě jakéhokoliv výslechu je vyslýchaný policistou poučen, jaká má práva a co je jeho povinností. V postavení svědka má právo odmítnout vypovídat ten, kdo je příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh; stejně tak může odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní (aby svojí pravdivou výpovědí nemusel sám sebe obviňovat). V případě, že by se policista ptal na nějaké intimní otázky a vyslýchaný by měl pocit, že to vůbec nesouvisí s vyšetřovaným případem, má právo se proti tomu ohradit, nebo chtít vysvětlit důvod, proč má odpovědět i na takové otázky.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

OČIMA EXPERTA: Dlouhodobá ochrana svědků je v režii profesionálů. Zde by Specialisté neuspěli
OČIMA EXPERTA: Dlouhodobá ochrana svědků je v režii profesionálů. Zde by Specialisté neuspěli

OČIMA EXPERTA: Zbývá mu pár dní života a chce se pomstít svému vrahovi. Co na to soud?
OČIMA EXPERTA: Zbývá mu pár dní života a chce se pomstít svému vrahovi. Co na to soud?

OČIMA EXPERTA: Vražda z milosti není v ČR přípustná. Vraha čeká hodně krutý trest
OČIMA EXPERTA: Vražda z milosti není v ČR přípustná. Vraha čeká hodně krutý trest

 


Z toho mrazí! Kapitánku Májovou v noci přepadl záhadný muž v kukle!