OČIMA EXPERTA: Vražda z milosti není v ČR přípustná. Vraha čeká hodně krutý trest

Aktualizováno 07.02.2019

Specialisté - 61. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté přijíždějí do pražské nemocnice dopadnout sériového vraha pacientů. Bývalého vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina, nyní vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Přehrát poslední díl

Zuzaně Májové zavolá kamarádka Eva Geislerová, která je doktorka v jedné z pražských nemocnic. Má podezření na záhadná úmrtí na jejím oddělení. Specialisté se rozhodnou náhlá úmrtí pacientů prošetřit. Vyšetřování je obzvlášť osobní pro majora Vondráčka, jelikož mu ve stejné nemocnici před deseti lety zemřela manželka. Když se potvrdí, že nejméně tři pacienti na geriatrii byli zavražděni, rozšíří Specialisté šetření možných dalších obětí na celou nemocnici. Mezi spisy je také složka Jany Vondráčkové...

Zdroj: TV Nova

Zdravotník, který podává léky, odmítl dát Vondráčkovi seznam pacientů. Zamítl mu to totiž nadřízený. Je možné takto vzdorovat policii?
Každý řadový pracovník má uložen své povinnosti a má vcelku malá oprávnění, takže v takovémto případě se obracíme na primáře. Většinou jsme však ale stejně odkázáni na právní oddělení podniku či nemocnice, které všechny poskytované informace či písemnosti „posvětí“. Nyní v době GDPR je to samozřejmě citlivé téma a málokdo se už vyzná v tom, co nám může poskytnout nebo naopak nesmí. Ale i přes případný zákaz primáře jsou ale stále možnosti, jak si potřebné dokumenty vynutit soudním souhlasem. V trestním řádu je ustanovení (§ 8), které ukládá státním orgánům, právnickým a fyzickým osobám povinnost bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů.

Zdroj: TV Nova

Major Vondráček byl odvolán z případu kvůli podezření, že smrt jeho ženy má s případem souvislost. Může komisař tomuto rozhodnutí čelit?
Pokud rozhodl nadřízený, či dokonce státní zástupce, tak stěží. Reální policisté však velice dobře dokáží rozpoznat, kdy by mohlo vzniknout podezření, že jsou podjatí a sami z podobných případů odchází. Trestní řád v ustanovení § 30 naprosto jasně uvádí, že z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen soudce nebo přísedící, státní zástupce, policejní orgán nebo osoba v něm služebně činná, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže nestranně rozhodovat. Úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, nemohou být podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení, což znamená, že veškeré důkazy, které podjatý policista získal, jsou nepoužitelné. Takže si to velice pečlivě hlídáme.

Zdroj: TV Nova

Opravdu dokáží koroneři určit přesnou příčinu smrti?
Koroner má při práci na místě úmrtí poněkud omezené možnosti – nemá k dispozici nástroje a přístroje jako soudní znalec při pitvě. Avšak mezi koronery působí také zkušení soudní znalci oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze soudního lékařství, takže i tak mnohdy dokáží na místě činu takřka divy. Rozhodující jsou ale stejně závěry soudní pitvy. Tu (na rozdíl od mnoha zahraničních i českých seriálů a detektivek) provádí vždy dva soudní znalci, kteří nikdy nejsou ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky a působí na ústavech či odděleních soudního lékařství. Trestní řád také stanoví, že k prohlídce a pitvě mrtvoly nesmí být přibrán jako znalec ten lékař, který zemřelého ošetřoval pro nemoc, která smrti bezprostředně předcházela.

Zdroj: TV Nova

Zdravotní sestra zabila prostřednictvím léků na srdce 10 lidí. Jaký trest jí hrozí?
V ČR eutanázie není povolená ani přípustná. Takže byť se možná jednalo o šlechetný úmysl, tak nikdo z nás nemá oprávnění rozhodovat o tom, kdo může nebo nemá zemřít. Vzhledem k tomu, že se jedná o usmrcení v deseti případech, tak by trest byl určitě vysoký. Záleží na tom, jak by soud její jednání kvalifikoval: za vraždu dvou a více osob hrozí odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest, za zabití dvou nebo více osob odnětí svobody na pět až patnáct let. Pokud by se jednalo „jen“ o účast na sebevraždě, tedy „jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá“, byla by potrestána, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta, ale toto není takový případ.

Zdroj: TV Nova

Případy, kdy zabíjel zdravotní personál, jsou v ČR dobře známy (např. heparinový vrah). Setkal jste se někdy s podobným případem vy?
S podobným případem jsem se já osobně naštěstí nesetkal. Myslím si ale, že úplně všechny případy, které se v České republice odehrály, nebo ve kterých bylo takové podezření, byly přehnaně medializovány a bylo porušováno právo podezřelých či obviněných na presumpci neviny. Odstrašujícím příkladem je celkem nedávný případ zdravotní sestry, která údajně vraždila pacienty, aby si ušetřila práci. Nakonec ovšem byla zproštěna viny a bude odškodňována. Škody, které jí a jejím nejbližším na duševním i fyzickém zdraví a sociálních vazbách způsobil bulvární humbuk, však nelze nikdy penězi zahladit. Listina základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku ve svém článku 40 jasně říká, že „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“ Avšak jak je to ve skutečnosti? Bombastické titulky typu „Sestra Smrt …“ a podobné výlevy taková kritéria asi nesplňují, viďte?

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na TV Nova.

Vražda v pražské nemocnici: Primář brání vyšetřování!
Vražda v pražské nemocnici: Primář brání vyšetřování!

Obětavá Anička z Ulice opět pomáhá: Specialisty ale hodně překvapí! VIDEO
Obětavá Anička z Ulice opět pomáhá: Specialisty ale hodně překvapí! VIDEO

Doktorka Inna z Ordinace opět čelí zločinu: Specialisté vyšetřují, kdo jí vraždí pacienty
Doktorka Inna z Ordinace opět čelí zločinu: Specialisté vyšetřují, kdo jí vraždí pacienty


Z toho mrazí! Kapitánku Májovou v noci přepadl záhadný muž v kukle!