OČIMA EXPERTA: Policista, který kryje trestný čin? To se může pěkně vymstít!

Aktualizováno 25.06.2018

Specialisté - 45. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Při tréninku fotbalového klubu Hvězda zemře mladý hráč Michal Beránek. Specialisté se opět vydají vrahovi po stopě, protože se nejednalo o obyčejnou nehodu... Zeptali jsme se Jaromíra Badina, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, jak by zhodnotil jejich vyšetřovací postupy. Měli by šanci v reálném světě?

Přehrát poslední díl

V epizodě s názvem Střelec zemře mladý fotbalista Michal (Majk) Beránek při tréninku. Jeho úmrtí vypadá nejdříve jako nešťastná náhoda, ale brzy se ukáže, že příčinou smrti byla otrava silnými léky na srdce. Jedním z podezřelých byl i spoluhráč oběti Tomáš Malý, se kterým se neměli zrovna v lásce. Tomáš totiž stejně jako Majk usiloval o postup do vyšší ligy. Postupem času ale kriminalisté odkrývali další zvláštní vztahy nejen mezi hráči, ale i rodiči, majitelem klubu a agentem.

 

Na lahvi s jedem najdou Specialisté otisky Majkova spoluhráče Tomáše, přesto ho nechají z policejní stanice odejít. Neměli by ho držet ve vazbě, když je podezřelý?
Na láhev v podstatě může sáhnout kdokoliv - mohl mu ji třeba podat, někdo jej mohl poprosit, aby ji na chvíli podržel … V takovém případě záleží na zhodnocení policistů, jestli mají dostatek důkazů k tomu, aby mohli zahájit trestní stíhání, protože je to citelný zásah do osobních svobod člověka a následné úkony, jako je zadržení apod. může značně ovlivnit jeho život, jeho pověst apod. Policisté pečlivě zvažují, než se takto rozhodnou (i když jsme poslední dobou celkem často, ale nedůvodně, osočováni, že to děláme na objednávku, v rámci „kámpáně“ apod.). Když máme jenom jeden „vachrlatý“ důkaz, tak si to hodně dobře rozmyslíme – naše rozhodnutí totiž přezkoumává dozorující státní zástupce a je-li nesprávné či dokonce nezákonné, tak je zruší. Seriálový podezřelý Tomáš má pravidelný režim zaměstnání, vazby na bydliště, bydlí a tak tu ani nejsou důvody ke vzetí do vazby. Teprve až se vše prošetří, vyhodnotí se stopy, kvalita důkazů, přistoupí se event. k omezování jeho svobody.

 

Může policie zjišťovat stav účtu bez souhlasu majitele?
Ano, může, pokud je toho v trestním řízení třeba k řádnému objasnění okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, ke zjištění povahy, rozsahu nebo umístění věcí pro účely jejich zajištění, k zjištění majetkových poměrů obviněného apod. Obrátí se na státního zástupce, který posoudí důvodnost a poté písemně požádá banku nebo finanční ústav o vydání údajů, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Zdroj: TV Nova


Fotbalista Tomáš ukradl svému trenérovi peněženku, aby ji podstrčil Majkovi. Lukáš Panenka tento čin kryl a peněženku trenérovi vrátil, není to chyba?
Určitě to chyba je. V tomto díle to ale byl spíš taktický postup, který by se následně doladil. Samozřejmě krytí jakéhokoliv trestného činu, kdy by se tvářil policista, že nic neviděl, je trestné a byl by za ně policista stíhán GIBS. My jakožto policejní orgán /tedy orgán činný v trestním řízení/ musíme dodržovat základní zásady trestního řízení, mezi které patří i zásada oficiality, která ukládá orgánům činným v trestním řízení postupovat z úřední povinnosti (= musí provést určitý procesní úkon, pokud jsou pro to podmínky, bez ohledu na postoj dotčených osob nebo nějaký svůj postoj, soucit či sympatii k nim) a to co nejrychleji a s plným šetřením zaručených práv a základních svobod. Od toho je až soud, aby když tak zvážil třeba účinnou lítost pachatele či nějakou polehčující okolnost (třeba i upřímné doznání). Ale policistovi ani státnímu zástupci nepřísluší rozhodovat o tom, jestli bude pachatel stíhán, nebo nebude.

 

Proč někoho vyslýchají ve výslechové místnosti, přičemž je celá výpověď zaznamenávána, a někoho jenom mimo místnost?
Je ideální, když existuje videozáznam doznávajícího se pachatele, který např. vyvrátí jeho pozdější tvrzení, že si doznání kriminalisté vymysleli. Nebo když má vyšetřovatel pocit, že se z výpovědi svědka může dozvědět něco hodně důležitého, co by mohlo pomoci dopadnout pachatele rychleji. Není však bezpodmínečně nutné dokumentovat průběh každého výslechu záznamovou technikou. V případě, že kriminalista vyžaduje pouze banální informace, není někdy nutné výpověď vyslýchaného (my říkáme „vytěžovaného“) zaznamenávat. Ušetří se tak spousta času svědků, není potřeba cestovat na služebnu apod.

Když kriminálka někam spěchá, je povinna nasadit houkačku?
Pokud hodlá porušovat běžné dopravní předpisy, tak zajisté. „Houkačce“ a majáku se odborně říká zvláštní výstražné zařízení, ale v našem slangu VRZ (zkratka pro dřívější označení “výstražné a rozhlasové zařízení”). Policisté každé použití tohoto zařízení musí oznámit operačnímu důstojníkovi a zapsat záznam o to do knihy provozu vozidla. Závazný pokyn policejního prezidenta vyjmenovává případy, kdy je možné zvláštní výstražné zařízení použít, takže není prostor pro nějakou libovůli. Civilisty, kteří si neoprávněně vybavují svá vozidla majáky a houkačkami, bych při této příležitosti chtěl upozornit, že se jedná o závažný přestupek. 
Pokud policista ve služebním vozidle (ale také ve svém soukromém v době mimo službu) poruší ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (vyšší rychlost, nerespektování dopravní značky, jízda na červenou …), řeší to v kázeňském řízení jeho příslušný nadřízený. Zjistí-li se, že tak neučinil ze zákonných důvodů v zájmu služby a dopustil se přestupku, je potrestán srážkou z platu. Pikantní je, že mnohdy je to vyšší částka, než jakou zaplatí za stejný přestupek civilisté.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

 

OČIMA EXPERTA: Jak probíhá výslech nezletilých svědků? Přítomnost rodičů je mnohdy na škodu!
OČIMA EXPERTA: Jak probíhá výslech nezletilých svědků? Přítomnost rodičů je mnohdy na škodu!

Prokletí Hanáka z Ordinace pokračuje. Zemře mu i další manželka! VIDEO
Prokletí Hanáka z Ordinace pokračuje. Zemře mu i další manželka! VIDEO

CELÝ DÍL SPECIALISTŮ: Jedno napití pro ni znamenalo smrt. Matka od rodiny zemřela pod hladinou!
CELÝ DÍL SPECIALISTŮ: Jedno napití pro ni znamenalo smrt. Matka od rodiny zemřela pod hladinou!


Jiří Hána o natáčení ve Specialistech: Byl jsem hozen do vody a musel se naučit plavat. Jak vypadal jeho první den?