OČIMA EXPERTA: Jak probíhá výslech nezletilých svědků? Přítomnost rodičů je mnohdy na škodu!

Aktualizováno 21.06.2018

Specialisté - 44. díl - Šťastná rodina - 2
Zdroj: TV Nova

Matka od rodiny zkolabovala v bazénu poté, co se napila z láhve s vodou. Podezření padá na každého člena její „šťastné rodiny“. Zeptali jsme se Jaromíra Badina, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, jak by zhodnotil vyšetřovací postupy Specialistů. Uspěli by v reálném světě?

Přehrát poslední díl

V epizodě s názvem Šťastná rodina si sestry Denisa a Natálie jdou po práci zaplavat do bazénu. Během chvíle obě zkolabují. Denisa je okamžitě odvezena do nemocnice, ale její sestra Natálie na místě zemře. Kriminalisté na místě činu zjišťují, že příčinou smrti byla otrava ketaminem, který byl namíchaný v láhvi s vodou, ze které obě sestry pily. Navíc spolu pracují ve veterinární ordinaci, kde mají ke ketaminu přístup...

 

Zuzana Májová vyslýchá dva nezletilé syny oběti. Neměl by výslech vést psycholog, nebo aspoň přihlížet?
Výslech musí vždy vést policejní orgán - tedy v tomto případě policistka Májová. Náš interní předpis - Pokyn policejního prezidenta o činnosti na úseku dětí (dítětem má trestní zákoník na mysli všechny osoby mladší 18 let), který vychází ze zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) požaduje, aby výslechy dětí prováděli zejména specialisté. Specialistou se myslí příslušník policie, který plní úkoly uvedené v onom pokynu, má zvláštní průpravu pro zacházení s dětmi a je zařazen v určeném organizačním článku policie. § 102 trestního řádu pak stanoví, že k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Zdůrazňuji slovíčko mohou. O tom rozhoduje vyslýchající policista. Jistě si dovedete představit, jak by asi dopadl výslech dítěte zneužívaného otcem, který by byl přítomen výslechu … Jsou také situace, kdy nám dítě popisuje události, které se staly na místě nebo při činnosti, které rodiče předem zakázali apod.

 

Může rodič zakázat policistovi vyslýchat jeho nezletilé dítě?
Již zmíněný § 102 trestního řádu stanoví, že „Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.“ K odmítnutí výslechu dítěte tedy musí být zákonem stanovené důvody. Nemůže se stát, že by si rodič jen tak postavil hlavu a řekl: „Dceru nebudete vyslýchat a hotovo.“


Specialistka Májová míří zbraní na pachatelčinu hlavu se slovy „Pusť ho, nebo ti tu palici ustřelím!" Nejsou to příliš drsná slova?
Zákonná výzva podle předpisu zní samozřejmě úplně jinak. Když se ale jedná o podobnou stresovou situaci, tak je možné, že zazní trošku jinak, než podle zákona - někdy je potřeba na hrubý pytel hrubá záplata. Když policista řekne „Jménem zákona! Pakliže neupustíte od svého protiprávního jednání, bude vůči vám použito mírnějšího prostředku, nebo bude dokonce užito střelné zbraně,“ pak je možné, že by dotyčný ani nerozuměl (nebo se vzdal kvůli záchvatu smíchu?). Těm slovům, co použila Specialistka Májová, ale rozumí úplně každý, že?
 

Patnáctiletý syn oběti řekne na policii, že vše, co řekl Zuzaně Májové v soukromí, si vymyslel. Jsou tím získané informace nepoužitelné, i když už to jednou řekl?
De facto ano. Vždy záleží, v jakém procesním postavení to řekl. Pokud nebyl řádně vyslýchaný a poučený, tak je to v pořádku, ale pokud by vypověděl po řádném poučení (např. o křivé výpovědi …) a na základě toho, by se zahájily vyšetřovací úkony, tak by si mohl přivodit trestní stíhání.

 

Je vražda mezi sourozenci častá?
Neznám momentálně přesné statistiky, ale samozřejmě se stávají vraždy i mezi nejbližšími příbuznými. Zaplať pánbůh to však není zas tak často, jak by se mohlo díky detektivním seriálům zdát. I když samozřejmě občas dojde k nějakému excesu, tak v našich zemích se v zásadě vazby mezi nejbližšími příbuznými dodržují.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

 

SMRT V BAZÉNU: Sestry se napily ze stejné láhve s vodou, jedna z nich za chvíli zemřela!
SMRT V BAZÉNU: Sestry se napily ze stejné láhve s vodou, jedna z nich za chvíli zemřela!

OČIMA EXPERTA: Kde všude může probíhat policejní výslech? Realita překvapí
OČIMA EXPERTA: Kde všude může probíhat policejní výslech? Realita překvapí

OČIMA EXPERTA: Zajistí soukromý detektiv klientovi anonymitu? I ten je na policii krátký
OČIMA EXPERTA: Zajistí soukromý detektiv klientovi anonymitu? I ten je na policii krátký


Z toho mrazí! Kapitánku Májovou v noci přepadl záhadný muž v kukle!