OČIMA EXPERTA: Kde všude může probíhat policejní výslech? Realita překvapí

Aktualizováno 14.06.2018

Specialisté - 43. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté museli vyslechnout několik žen, aby se dostali k vrahovi šarmantního muže, který randil s dámami přes seznamku, aby je připravil o peníze. Poprosili jsme Jaromíra Badina, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, aby zhodnotil jejich vyšetřovací postupy. Jak dopadli tentokrát?

V epizodě s názvem Zlomená srdce všechno začalo jako sen z pohádky. Jenže během večeře při svíčkách oznámil Pavel Borka své přítelkyni Marii Hoffmannové, že s ní nemůže mít žádný vztah. Matce, která vychovává pětiletou dceru, se zhroutí svět. Další ráno byl Pascal nalezen mrtev ve svém bytě – zabil ho úder lahví od Brandy. Při vyšetřování Specialisté objevili kalendář plný kontaktů na ženy i seznamovací agenturu. Bylo tudíž víc než pravděpodobné, že pachatelka se nachází mezi bezpočtem žen, se kterými se Pascal setkal...

Zdroj: TV Nova

Specialisté se scházejí s klientkami seznamky v restauracích. Není to nad rozpočet policie?

Myslím, že by to v reálu asi nezdůvodnili. Pokud je možnost se sejít v kanceláři, tak se samozřejmě preferujeme tento způsob – nejen s ohledem na rozpočet a kapsu daňového poplatníka, ale také proto, že v kanceláři máme možnost propojení s různými evidencemi, služebními pomůckami apod. Když není potřeba utajeného setkání, třeba s osobou, co předává kriminalistům nějaké citlivé informace a nechce být viděna v budově policie, tak samozřejmě je možné navštívit restauraci či jiný podnik. Jinak ale policie zcela určitě nemá žádné rozpočty na to, abychom se rozhodli, že budeme úřadovat někde po restauracích nebo barech. Je možné, že seriáloví Specialisté mají takové soukromé příjmy, že si můžou něco podobného dovolit, ale spíš to bude fikce. Naprostá většina našich jednání probíhá v úředních místnostech, případně (když je potřeba zjistit krátkou informaci či něco potvrdit) je možné daného člověka navštívit třeba na pracovišti, pokud by s tím v telefonu souhlasil.

Zdroj: TV Nova

Specialista Panenka kvůli sympatii k vyslýchané předá výslech kolegovi Čermákovi, slečna se následně vyptává na důvod této změny. Může si člověk vybrat, který policista ho bude vyslýchat?

Není to pravidlem, ale může se stát, že si vyslýchaný a policista nepadnou do oka. Zcela jednoznačné je to u dětí. Když jsou třeba děti poškozené, ať už fyzicky či psychicky, tak se jich ptáme, jestli chce (třeba pohlavně zneužitá holčička či slečna) mluvit spíše s policistou, nebo policistkou, a oni si sami řeknou. Jsou i tací, kteří řeknou, že jim je jedno, kdo s nimi mluví. Měl jsem kolegyni, která nevypadala jako policistka, a když jsme potom po výslechu vraceli holčičku na vrátnici mamince, tak říkala: „Mami, mě vyslýchala taková blonďatá princezna." Evidentně čekala starší, tlustší přísnou paní a byla mile překvapena, že se jí věnovala atraktivní policistka, která vypadala spíše jako její starší sestra, než úřednice. Není ovšem přípustné, že by vyslýchaný přišel na policii a ukázal si na policistu, kterým chce být vyslýchán. Někdy si to mezi sebou prohodíme. Když vidím, že by se mnou dotyčný vzhledem k nějakým antipatiím, které během výslechu nastaly, už nemluvil, nemám problém ho předat kolegovi, u kterého předpokládám, že bude mít případně větší úspěch.

Zdroj: TV Nova

Majitelce seznamovací agentury Specialisté na místě zabaví počítač a šanony, aniž by předložili povolení. Je tento postup možný?

Někdy stačí i slovní výzva. Podle trestního řádu, je osoba povinna vydat věc, která je důležitá pro trestní řízení. Samozřejmě, když dotyčná osoba řekne, že nic nevydá, pak je potřeba předložit příkaz k odnětí věci, který musí kromě jiného obsahovat i souhlas státního zástupce. Ovšem ve většině případů v tom problém není. O vydání nebo odnětí věci se sepíše protokol, který je minimálně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno získává osoba, která věc vydala, mohla uplatnit svá majetková práva. V protokole je také možné zadokumentovat, že věc byla nebo nebyla zjevně poškozena – kvůli případné reklamaci poškození při vracení věci. Někdy se kvůli dokazování pořizuje i fotodokumentace.

Zdroj: TV Nova

Výslechy v terénu si kriminalisté zaznamenávají do diáře. Není potřeba výslech nahrávat kvůli dokazování?

Není, když se policista vrátí na služebnu, sepíše úřední záznam o tom, že se svědkem hovořil – a co svědek vypověděl. Písemnost pak slouží jako podklad k tomu, aby buď státní zástupce v přípravném řízení, nebo (když se spis dostane až k soudu) soudce z něho usoudil, jestli je potřeba svědka předvolávat, aby výpověď při hlavním líčení poskytl osobně. Podle trestního řádu je každý povinen se na předvolání dostavit a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli, nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.

Zdroj: TV Nova

Může být vražda z lásky polehčující okolností?

Ne, v trestním zákoníku v § 41 - Polehčující okolnosti - láska není uvedena. Ale je tam „spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku životních zkušeností“, tak se možná může stát, že by se nějaký soudce i nad zamilovaným ustrnul a dal viníkovi například o půl roku nižší trest.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

VIDEO: První láska jí utekla od oltáře, druhá zemřela. Lenka Zahradnická má v seriálu opět zlomené srdce!
VIDEO: První láska jí utekla od oltáře, druhá zemřela. Lenka Zahradnická má v seriálu opět zlomené srdce!

OČIMA EXPERTA: Zajistí soukromý detektiv klientovi anonymitu? I ten je na policii krátký
OČIMA EXPERTA: Zajistí soukromý detektiv klientovi anonymitu? I ten je na policii krátký

OČIMA EXPERTA: Kdy mohou policisté použít houkačku? Za nedodržení pravidel jim hrozí vysoký postih!
OČIMA EXPERTA: Kdy mohou policisté použít houkačku? Za nedodržení pravidel jim hrozí vysoký postih!


Z toho mrazí! Kapitánku Májovou v noci přepadl záhadný muž v kukle!