OČIMA EXPERTA: Kdy mohou policisté použít houkačku? Za nedodržení pravidel jim hrozí vysoký postih!

Aktualizováno 27.05.2018

Specialisté - 41. díl - Hvar
Zdroj: TV Nova

Matka majora Vondráčka měla podezření, že se v domově důchodců stala úkladná vražda, je tedy jasné, že to Specialisté museli přijet prošetřit! Co si o jejich postupech myslí Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení pražské policie? Byli by v reálném světě úspěšní?

Přehrát poslední díl

Hana, matka majora Vondráčka, prožívá svůj důchod v domově seniorů s názvem Zátoka klidu. Jedné noci si všimne příjezdu dodávky pohřebního ústavu a stane se nechtěným svědkem tajného setkání doktora Brunera a ředitelky domova Lenerové. Ráno se dozvídá, že se její soused nečekaně odstěhoval za sluníčkem do Chorvatska na ostrov Hvar. Vondráčkova matka má podezření na úkladnou vraždu a okamžitě zavolá svému synovi, aby vše vyšetřil...

Zdroj: TV Nova

Do jaké míry je výpověď starého člověka z domova důchodců věrohodná? Prověřuje se zdravotní stav?
Výpověď každého svědka je stejně relevantní. Pokud jsou závažné pochybnosti o schopnosti osoby (nemocného, seniora, dítěte …) podat věrohodnou výpověď, která je pro rozhodnutí soudu zvláště důležitá a orgán činný v trestním řízení má za to, že jeho schopnost správně vnímat nebo vypovídat je podstatně snížena, je možno v souladu s ustanovením § 118 trestního řádu vyšetřit znalecky duševní stav svědka. Pozorování duševního stavu svědka ve zdravotnickém zařízení (jak je tomu u obviněných podle § 116 odst. 2) však není přípustné.

Zdroj: TV Nova

Je možné, aby tým vyšetřovatelů v pracovní době řešil neoficiální případ?
Je možné, aby prověřili nějaký čerstvý poznatek, zda je hodnověrný. Tady tvůrci využili možnosti využít uměleckou licenci. Policisté totiž v pracovní době řeší hlavně svoje případy, které mají svým nadřízeným přiděleny. Když se dostanou k nějakému zajímavému poznatku, tak ho někdy sami prověří, nebo takový případ předají útvaru, který to má ve své kompetenci – to znamená buď místně příslušnému útvaru, nebo útvaru podle jeho specializace: například drogy „protidrogovce“, trestná činnost policisty GIBSu, podezření na terorismus NCOZ …

Zdroj: TV Nova

Už jste se setkal s případem, kdy byli předmětem obchodování mrtví lidé?
Nevzpomínám si na nic takového ani z doslechu, natož pak z vlastní praxe. Myslím si, že u nás je dostatek kontrolních mechanismů, aby se takové věci stávat nemohly. Nedá se to samozřejmě stoprocentně vyloučit, ale takové ty mýty a pověsti o tom, že babička je mrtvá a rodina za ni stále pobírá důchod, tak to už je úplně mimo realitu.

Zdroj: TV Nova

Může vrchní komisař Vondráček vyšetřovat vraždu na vlastní pěst pouze na základě podezření jeho matky?
Kdyby to podezření na násilnou trestnou činnost spadalo do jeho služebního obvodu, tak by to vyšetřovat mohl. Kdyby ne, tak by případ samozřejmě musel předat kolegům. Na vlastní pěst by nic vyšetřovat neměl, vše by mělo být oficiálně zaznamenáno. Když se začínáme určitým případem zabývat, tak se vydává záznam o zahájení úkonů trestního řízení, který se posílá na státní zastupitelství, a dozorující státní zástupce pak veškeré kroky policejních orgánů kontroluje. Po určité době se zkonstatuje, jestli se čin stal, nebo je to nesmysl a rozhodne se. Jinak každé podezření se musí prověřit a buď potvrdit, nebo vyvrátit. Nejde si říct, že si někdo (nemocný, starý, podivín …) určitě podezření ze spáchání vraždy vymýšlí a nic nekonat.

Zdroj: TV Nova

Když kriminálka někam spěchá, je povinna použít houkačku?
Pokud hodlá porušovat běžné dopravní předpisy, tak zajisté. „Houkačce“ a majáku se odborně říká zvláštní výstražné zařízení, ale v našem slangu „VRZ“ (je to zkratka pro dřívější označení “výstražné rozhlasové zařízení”). Policisté každé použití tohoto zařízení musí oznámit operačnímu důstojníkovi a zapsat tuto skutečnost do knihy provozu vozidla. Závazný pokyn policejního prezidenta vyjmenovává případy, kdy je možné zvláštní výstražné zařízení použít, takže není prostor pro nějakou libovůli. Civilisty, kteří si neoprávněně vybavují svá vozidla majáky a houkačkami, bych chtěl upozornit, že se jedná o závažný přestupek.Pokud policista ve služebním vozidle (ale také ve svém soukromém v době mimo službu) poruší ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (vyšší rychlost, nerespektování dopravní značky, jízda na červenou …), řeší to v kázeňském řízení jeho příslušný nadřízený. Zjistí-li se, že tak neučinil ze zákonných důvodů v zájmu služby a dopustil se přestupku, je potrestán srážkou z platu. Pikantní je, že mnohdy je to vyšší částka, než jakou zaplatí za stejný přestupek civilisté.
 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

OČIMA EXPERTA: Jaký vypadá výslech, když pachatel mlčí? Policejní boss prozradil, jaká je realita
OČIMA EXPERTA: Jaký vypadá výslech, když pachatel mlčí? Policejní boss prozradil, jaká je realita

OČIMA EXPERTA: Čeká vraha, který se pokusí o sebevraždu, nižší trest?
OČIMA EXPERTA: Čeká vraha, který se pokusí o sebevraždu, nižší trest?

OČIMA EXPERTA: Věděli jste, jaké pravomoci má při výslechu právník? Není to tak striktní jako ve filmu!
OČIMA EXPERTA: Věděli jste, jaké pravomoci má při výslechu právník? Není to tak striktní jako ve filmu!

 


Jiří Hána o natáčení ve Specialistech: Byl jsem hozen do vody a musel se naučit plavat. Jak vypadal jeho první den?