OČIMA EXPERTA: Jaký vypadá výslech, když pachatel mlčí? Policejní boss prozradil, jaká je realita

Aktualizováno 23.05.2018

Specialisté - 40. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté jsou na stopě vrahovi, který zabil známou spisovatelku Sylvii Trunečkovou. Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení pražské policie, zhodnotil jejich vyšetřovací postupy. Uspěli by?

Přehrát poslední díl

Na periferii Prahy je nalezeno ohořelé ženské tělo, které patří mladé úspěšné spisovatelce detektivek Sylvii Trunečkové. Vražda byla provedena stejně jako v jejím posledním kriminálním románu. Specialisté si nejdříve myslí, že ji zabil divný fanoušek, který slavnou spisovatelku všude pronásledoval. Ten má ovšem alibi. Specialisté objeví podepsanou smlouvu s konkurenčním nakladatelstvím a domnívají se, že na smrti Trunečkové mohl mít zájem i její nakladatel. Navíc se ukáže, že žena nebyla upálena, ale zabita úderem do hlavy...

Zdroj: TV Nova

Jaký je rozdíl mezi vraždou a brutální vraždou? Do jaké kategorie spadá zapálení těla?

Vražda je vždy odporný čin, kterým je úmyslně násilně ukončen život jiného člověka. Přívlastek brutální mi připadá zbytečný. Výraz „brutální vražda“ mi přijde asi tak smysluplný jako „studený led“ nebo „mokrá voda“. Vražda je sama o sobě něco hnusného.

Pro zhodnocení skutku soudem je stěžejní způsob usmrcení člověka: pokud pachatel užije zvlášť surový nebo trýznivý způsob, nebo vraždu spáchá v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky, pak mu podle 3. odstavce § 140 trestního zákoníku hrozí vyšší trest, a to odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem (= až doživotí). Co se děje s tělem ihned po smrti, to na výši trestu vliv nemá. Paradoxní je, že zákonodárce v ustanovení § 359 trestního zákoníku nazvaném hanobení lidských ostatků trestá neoprávněnou manipulaci s lidskými ostatky, ale až poté, kdy pachatel otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky. Takže zapálení mrtvoly lze posuzovat pouze jako přestupek proti Zákonu o pohřebnictví - č. 256/2001 Sb. /§ 26, odst. 1, písm. d), respektive písm. e) /. Jakékoliv anomálie v nakládání s tělem po vraždě jsou vítaným tématem pro bulvární žurnalistiku.

Zdroj: TV Nova

Jaký je běžný postup výslechu v případě, že vyslýchaný celou dobu mlčí?

Nejdříve jsme povinni seznámit vyslýchaného s jeho právy a povinnostmi. Podezřelý a obviněný nejsou povinni vypovídat, svědek vypovídat musí, ale má právo odepřít výpověď, pokud je příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh a pak je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Pokud vyslýchaný bude chtít svého práva využít, tak se sepíše protokol, ve kterém se poznamená, že byl poučen a že svého práva využívá. Ten vyslýchající, přítomná osoba a vyslýchaný podepíší. Občas se stane, že vyslýchaný odmítne cokoliv podepsat, na což má také právo. V takovém případě se to do protokolu poznamená a podepíší ho jen zbývající účastníci úkonu. Pokud tedy osoba odmítá vypovídat a má na to podle trestního řádu plné právo, nejsou proti ní použity žádné sankce.

Zdroj: TV Nova

Komplikuje vyšetřování, když je oběť ohořelá?

Komplikuje to v tom, že se nedaří najít některé stopy, které oheň zničil. Občas jsou ale pachatelé velmi nemile překvapeni, co všechno moderní kriminalistika a věda dokáží i ze spálené mrtvoly zjistit. Samozřejmě, pokud nezůstane jen hromádka popela. I na shořelém těle se provádí soudní pitva.

Zdroj: TV Nova

Jak kriminalisté komunikují s médii v případě vraždy známé osobnosti?

Kriminalisté se snaží dodržovat zásadu padni komu padni a neveřejnost trestního řízení. Lidé ale mají pocit, že když zavolají novináře na místo, kde se něco děje a je tam spousta policistů, tak dostanou nějakou odměnu. Pokud to jen trochu jde, snažíme se utajit identitu oběti a tím i informaci, že jde o známou osobnost. Prohlásí se, že došlo k násilnému trestnému činu, ale z taktických důvodů neuvádíme způsob vraždy a další podrobnosti, to totiž chceme slyšet až od vraha. Kdo je oběť neuvádíme i s ohledem na pozůstalé, aby za nimi neeticky se chovající novináři nejezdili a neobtěžovali je. I když někteří pozůstalí rodinnou tragédii nepochopitelně sami zveřejňují na sociálních sítích včetně podrobností, ale s tím už policie nic dělat nemůže.

Zdroj: TV Nova

Vyšetřoval jste případ, kdy se vražda odehrála podle knižní či jiné předlohy?

Nevzpomínám si, že bych se někdy s takovým případem setkal. Většina vražd, co se s nimi setkáváme, jsou buď z afektu, než aby to bylo nějak naplánované, dokonce s inspirací v nějakém literárním či filmovém díle. Já osobně si myslím, že čím víc se snaží pachatel vraždu naplánovat do detailu, tím je větší šance, že udělá chybu, která vyšetřovatelům pomůže k odhalení. Nejhorší pro vyšetřování jsou „náhlé“ vraždy, kdy mezi obětí a vrahem není žádná souvislost.

 

Kriminální seriál Specialisté můžete sledovat každé pondělí ve 20:20 na Nově!

Na celý 40. díl se podívejte ZDE

Z TOHO MRAZÍ: Zabita podle svého vlastního scénáře
Z TOHO MRAZÍ: Zabita podle svého vlastního scénáře

OČIMA EXPERTA: Čeká vraha, který se pokusí o sebevraždu, nižší trest?
OČIMA EXPERTA: Čeká vraha, který se pokusí o sebevraždu, nižší trest?

CELÝ DÍL SPECIALISTŮ: Ztichnutí houslí, které znamená smrt
CELÝ DÍL SPECIALISTŮ: Ztichnutí houslí, které znamená smrt


Z toho mrazí! Kapitánku Májovou v noci přepadl záhadný muž v kukle!