OČIMA EXPERTA: Koroneři a soudní lékaři jsou zkušení profesionálové. Z mrtvého těla zjistí až překvapivé skutečnosti

Aktualizováno 26.11. 2018 21:20
Specialisté - 59. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

V noci přijede podnikatel domu a v posteli najde polonahou manželku, kterou někdo svázal a udusil. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů. Uspěli by v reálném světě?

Přehrát poslední díl

Podnikatel Tomíček najde doma svou manželku zavražděnou – někdo ji udusil. Stopy vedou za dealerem Leštinou, jejího milence. Leština ovšem vinu popírá. Sexuální hrátky s ní provozoval, ale když odcházel, tak byla podle něj ještě naživu. Specialisté postupem času zjišťují, že pro náruživou Tomíčkovou bylo manželství jen formalita. Chtěla si užívat života a dávala to dost najevo.

Specialisté - 59. díl - Žádostivost - 8
Zdroj: TV Nova

Psychoterapeut zavražděné tvrdí, že ho váže ke klientce lékařské tajemství. Platí to i vůči policii?
Tzv. lékařské tajemství (povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb) musí i policejní orgán ctít, ale se souhlasem pacienta nebo předchozím souhlasem soudu je možné takové informace pro potřeby trestního řízení získat. V této souvislosti si ale nemohu odpustit povzdech, že občas nám dodržování této v demokratickém právním státě běžné zásady trošku komplikuje a opožďuje získání informací velice potřebných v počátcích vyšetřování závažného trestného činu. Ale taková jsou „pravidla hry“.
Policista měl v nemocnici hlídat pokoj podezřelého, ten přesto utekl. Jak za toto selhání může policista zaplatit?
Takovou mimořádnou událost bude prošetřovat odbor vnitřní kontroly nebo dokonce Generální inspekce bezpečnostních sborů (pokud by bylo podezření, že se policista dopustil nedbalostního nebo dokonce úmyslného trestného činu. Následkem takového průšvihu bude pro policistu minimálně kázeňské řízení.

Specialisté - 59. díl - Žádostivost - 5
Zdroj: TV Nova

Kdo všechno musí být přítomen, když probíhá rekonstrukce případu s podezřelým?
Rekonstrukce (neplést si prosím s rekognicí!) je vyšetřovací úkon, který detailně upravuje trestní řád. Provádí se, má-li být obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, poškozeného nebo svědka, jestliže jiné důkazy provedené v trestním řízení nepostačují k objasnění věci. Pokud je prováděna v přípravném řízení, musí k ní být přibrána alespoň jedna osoba, která není na věci zúčastněna, ledaže by nemožnost zajistit její přítomnost při vyšetřovacím pokusu zmařila jeho provedení. Účastní se jí obviněný (dal-li souhlas), jeho obhájce, spoluobviněný, popř. svědek a často i přibraný znalec.

 

Specialisté - 59. díl - Žádostivost - 7
Zdroj: TV Nova

Opravdu dokáží koroneři určit, přesnou příčinu smrti? V tomto případě, jestli oběť zemřela na uškrcení nebo udušení polštářem?
Koroner má při práci na místě úmrtí poněkud omezené možnosti - nemá k dispozici nástroje a přístroje jako soudní znalec při pitvě. Avšak mezi koronery působí také soudní znalci, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze soudního lékařství, takže mnohdy dokáží na místě činu skoro divy. Rozhodující jsou ale závěry soudní pitvy. Tu (na rozdíl od mnoha zahraničních i českých seriálů a detektivek) provádí vždy dva soudní znalci, kteří nikdy nejsou ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky a působí na ústavech či odděleních soudního lékařství. Trestní řád také stanoví, že k prohlídce a pitvě mrtvoly nesmí být přibrán jako znalec ten lékař, který zemřelého ošetřoval pro nemoc, která smrti bezprostředně předcházela.

Specialisté - 59. díl - Žádostivost - 3
Zdroj: TV Nova

Specialisté často dohánějí zločince. Prochází policisté pravidelným výcvikem?
Určitě, každoročně absolvují střelecké prověrky, několikrát ročně prochází výcvikem ve střelbě, taktice provádění služebních zákroků, použití mírnějších prostředků (nasazování pout, použití tonfy, taserů, teleskopických obušků a podobně), někteří i v řízení motorových vozidel v náročných situacích apod. Vše je pečlivě evidováno a kontrolováno. Neexistuje, že by policista, který neprošel předepsaným výcvikem s brokovnicí nebo samopalem s těmito zbraněmi chodil po ulici. Fyzické testy policistů jsou velmi podobné těm, kterými procházejí uchazeči o místo u policie.

115

GALERIE: Specialisté - 59. díl - Žádostivost

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 59. díl - Žádostivost - 8

Hodnocení:Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

Vyhrajte roli v seriálu Specialisté po boku Jakuba Štáfka! Už nyní můžete soutěžit na stránce Já, Specialista.

kar