OČIMA EXPERTA: Čeká vraha, který se pokusí o sebevraždu, nižší trest?

Očima experta - 39. díl - Hudební obětina
Zdroj: TV Nova

Specialisté tentokrát vyšetřovali vraždu mladé houslistky Judity Dykové. Jaromír Badin, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, zhodnotil jejich vyšetřovací postupy. Měli by v reálném světě úspěch jako v seriálu?

Přehrát poslední díl

V epizodě Hudební obětina je během konkurzu na čtvrtého člena známého smyčcového kvarteta zavražděna jedna z uchazeček – Judita Dyková. Specialisté zjišťují, že mezi členy souboru panují velice zvláštní a napjaté vztahy. Mezi podezřelými z vraždy mladé houslistky je kromě členů hudebního kvarteta i přítelkyně Dykové, která se po její smrti pokusila o sebevraždu. Nedůvěryhodnou se stává i ambiciózní houslistka Naďa Bielická, která nakonec místo po zavražděné Juditě získala.

Specialisté - 39. díl - Hudební obětina - 12
Zdroj: TV Nova

Jak dlouho může být znepřístupněno místo činu veřejnosti v případě vraždy ve veřejné budově?

Policie se vždy snaží, aby byla nemovitost nebo její část, ve které je místo činu (vraždy), uvolněna k původnímu užívání co možná nejdříve. Provede se ohledání místa činu, při kterém se vyhledají a zajistí všechny stopy a pak je možné prostory zpřístupnit. Někdy je ale zapotřebí, aby nejprve nastoupili odborníci na dekontaminaci a vyčištění od biologicky či dokonce chemicky nebezpečného znečištění, někdy je zapotřebí na místě provést rekonstrukci či vyšetřovací experiment. Při těchto úkonech by mělo být místo v původním stavu, a proto zůstává prostor blokován. Zohledňujeme však, když je místo činu ve veřejné budově a jeho „zapečetění“ by způsobilo nemožnost objekt řádně užívat. Maximální doba tedy není nijak stanovena, ale vždy je snaha prostory uvolnit co nejdříve.

Specialisté - 39. díl - Hudební obětina - 14
Zdroj: TV Nova

Specialisté šli vyslechnout osobu, která jim sice neotevírala dveře od bytu, ale oni slyšeli, že je doma. Následně dveře vykopli. Je tento postup přijatelný?

Pokud by s ní jen chtěli hovořit, tak si takto „vynutit“ setkání samozřejmě nemohou. Tento postup by neobhájili před kontrolními orgány, na které by se zřejmě občan obrátil.
 

Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR však v ustanovení § 40 (Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek) opravňuje policisty vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření (jen) tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a také v případě důvodného podezření, že se na místě uvedeném v odstavci 1 nachází zemřelý, při pronásledování osoby. Když pojali podezření, že obyvatelka bytu páchá sebevraždu, vtrhli dovnitř oprávněn.

 

Ještě doplňuji, že policisté mohou vstoupit do jiného prostoru (ne obydlí) nebo na pozemek, i tehdy mají-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.

 

Policista je oprávněn za účelem vstupu do bytu, jiného prostoru nebo na pozemek toto místo otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly. Přitom je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a při následných úkonech zajistit přítomnost nezúčastněné osoby; nemusí tak učinit, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života anebo zdraví nezúčastněné osoby. Po provedení úkonů nebo jiných opatření je policista povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele obydlí, jiného prostoru nebo pozemku a zajistit zabezpečení tohoto místa, nemůže-li tak učinit uživatel nebo jiná oprávněná osoba.

Specialisté - 39. díl - Hudební obětina - 4
Zdroj: TV Nova

Jaký trest hrozí v případě, když někdo odcizí vražednou zbraň?

V tomto případě záleží na motivu jeho jednání. Pokud by osoba ukryla vražednou zbraň, aby pachateli trestného činu pomohla - umožnila mu - aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude podle § 366 trestního zákoníku (nadržování) potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. Kdyby se jednalo o krádež věci, o které neví, že je vražednou zbraní či důkazem, tak záleží, jestli má ukradený předmět větší hodnou jak 5 000 Kč. Potom pachatel přečinu krádež dle § 205 tr. zákoníku bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Ovšem s ohledem na situaci v této epizodě, by se mohl případ posuzovat pouze jako přestupek.

Specialisté - 39. díl - Hudební obětina - 5
Zdroj: TV Nova

Je polehčující okolnost, když se vrah pokusí o sebevraždu?

Určitě není. Pokus o sebevraždu není účinnou lítostí a jen stěží to lze pokládat za výraz upřímné lítosti. Nicméně vždy se posuzují okolnosti takového činu. Je to další podnět k nařízení vyšetření duševního stavu obviněného psychiatry (§ 116 trestního řádu), kteří zjistí, v jakém byl rozpoložení a psychickém stavu, když páchal trestný čin. Pokud je to tzv. bilanční sebevražda, což znamená, že si člověk vezme život, když udělá něco hodně špatného a chce se sám potrestat, tak se to sice konstatuje, ale nemá to logicky žádný vliv na výši trestu. Polehčující okolnosti, ke kterým soud přihlíží při ukládání trestu jsou uvedeny v ustanovení § 41 trestního zákoníku.

129

GALERIE: Specialisté - 39. díl - Hudební obětina

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 39. díl - Hudební obětina - 16

Hodnocení:

Proč někoho vyslýchají ve výslechové místnosti, přičemž je celá výpověď zaznamenávána, a někoho jenom mimo místnost?

Je ideální, když existuje videozáznam doznávajícího se pachatele, který např. vyvrátí jeho pozdější tvrzení, že si doznání kriminalisté vymysleli. Nebo když má vyšetřovatel pocit, že se z výpovědi svědka může dozvědět něco hodně důležitého, co by mohlo pomoci dopadnout pachatele rychleji. Není však bezpodmínečně nutné dokumentovat průběh každého výslechu záznamovou technikou. V případě, že kriminalista vyžaduje pouze banální informace, není někdy nutné výpověď vyslýchaného (my říkáme „vytěžovaného“) zaznamenávat. Ušetří se tak spousta času svědků, není potřeba cestovat na služebnu apod.
 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí od 20:20 na Nově.

 

kar