OČIMA EXPERTA: Věděli jste, jaké pravomoci má při výslechu právník? Není to tak striktní jako ve filmu!

Aktualizováno 9.4. 2018 21:14
Očima experta - 38. díl - Zloději
Zdroj: TV Nova

Specialisté opět zasahují u náročného případu. Tentokrát vyšetřovali zabití podnikatele Musila v jeho vlastním domě. Jaromír Badin, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, zhodnotil jejich vyšetřovací postupy. Uspěli by v reálném světě?

Přehrát poslední díl

V epizodě Zloději se dva lupiči luxusních aut v noci vloupají do vily podnikatele Richarda Musila, který je při krádeži přistihne. Po krátkém zápase Musila omráčí. Ráno je ale nalezen mrtev. Specialistům se oba zloděje podaří zadržet, při výslechu se přiznají ke krádeži, ale Musilovu vraždu odmítají. Specialisté dále zjistili, že služebná Alice před loupeží zapomněla zapnout bezpečnostní alarm ve vile. Dalším překvapením je následné přiznání, že Musilová věděla o poměru svého muže se služebnou a zařídila jí potrat. Nové otazníky se vynoří, když se dcera Musilových pokusí o sebevraždu. Specialisté postupně odkrývají spletité rodinné tajemství...

Specialisté - 38. díl - Zloději - 1
Zdroj: TV Nova

Pro podezřelého si jdou čtyři Specialisté se zbraní v ruce, není to málo?
Není, čtyři v taktice zákroku dobře vycvičení policisté na jednoho pachatele je přijatelný poměr. Avšak pouze v případě, že jsou to opravdu specialisté a ne zbrklí začátečníci.

Specialisté - 38. díl - Zloději - 2
Zdroj: TV Nova

Specialisté mají doplňující otázky a jsou pozváni k manželce oběti na večeři. Mohou tento způsob výslechu přijmout, když jsou ve službě?

Určitě to není zcela podle etického kodexu, ale dalo by se to brát jako určitý způsob snahy o navázání kvalitního kontaktu se zdrojem kvalitních informací - v tomto případě, když je to manželka oběti.

Specialisté - 38. díl - Zloději - 3
Zdroj: TV Nova

Podezřelý se přiznal ke krádeži a za několik dní i k vraždě. Specialisté mu ale nevěří a nadále ho vyslýchají i po tom, co podepsal prohlášení. Je možné, aby policie nadále vyšetřovala, i když má podepsané prohlášení s přiznáním?
Ano, dokonce je povinna pokračovat v prověřování všech verzí, stop a důkazů. Musí ověřit veškeré okolnosti přiznání a vina se musí pachateli prokázat. Jen přiznání (prohlášení „ano, udělal jsem to“) vyšetřovatele v podstatě zas tak moc nezajímá. Více je zajímá vysvětlení, jak onen určitý trestný čin provedl - popis pachatelova veškerého jednání a informace, které může vědět pouze on a vyšetřovatelé. Tím dotyčný prokáže, že trestný čin opravdu spáchal. Z tohoto důvodu se nepodávají podrobné informace o případu a modu operandi (způsobu spáchání) novinářům, dokud se případ nevyřeší.

145

GALERIE: Specialisté - 38. díl - Zloději

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 38. díl - Zloději - 25

Hodnocení:


Manželka oběti Specialistům odpovídala na otázky pouze v přítomnosti právníka. Nahlíží se na ni pak s tím, že má co skrývat, nebo je brána jako běžný vyslýchaný?

Dříve, po sametové revoluci, když se začalo více dbát na dodržování ústavních práv všech účastníků trestního řízení (tedy i ustanovení čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) a předvolaní byli doprovázeni svými advokáty nejen k výslechu svědka ale i k podání vysvětlení, měli někteří starší kolegové pocit, že takový vyslýchaný s právníkem určitě něco tají. Dnes je to jinak. V ustanovení § 158 odst. 5 trestního řádu je výslovně uvedeno, že „při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta.“ Když občan chce, aby u výslechu byl jeho právník, který zná trestní právo a předpisy, je to naopak dobře. Přítomný právník sice do průběhu nemůže zasahovat, nemůže vyslýchanému radit, jak má vypovídat nebo za něj dokonce hovořit, ale i policejní orgán má svědka, že výslech probíhal za správných podmínek a bez nějakých donucení či úskoků. Spousta lidí si podle (zahraničních) filmů myslí, že právník může v průběhu výslechu nařídit, aby jeho klient už nevypovídal nebo dokonce prohlásit, že s klientem odcházejí, ale tak to není. Výslech řídí a tedy i ukončuje policejní orgán, nikdo jiný.

Specialisté - 38. díl - Zloději - 5
Zdroj: TV Nova


Specialisté několikrát míří na podezřelé zbraní. V jakém případě jsou oprávněni ji použít?
V zákoně o Policii ČR (č. 273/2008 Sb.) je oprávnění k použití donucovacího prostředku a zbraně. Už hrozba namířenou střelnou zbraní je považována za donucovací prostředek. Mezi takové patří například hmaty, chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně s dočasně zneschopňujícími účinky, zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla, pouta atp. Proto jsou tedy dána i pravidla, kdy může příslušník na občana pistolí mířit. Pokud tedy někdo ohrožuje bezpečnost policisty, jiné osoby nebo její majetek, případně porušuje veřejný pořádek či ohrožuje své okolí, musí policista zakročit a může použít i některý (ten nejvhodnější) donucovací prostředek či dokonce zbraň. Zákrok, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je policista povinen bezodkladně ohlásit svému nadřízenému a sepsat o něm úřední záznam s uvedením důvodu, průběhu a výsledku jejich použití. Úřední záznam nesepisuje při použití pout. Nadřízený policisty, popř. pracovník útvaru vnitřní kontroly a v závažnějších případech dokonce Generální inspekce bezpečnostních sborů pak následně posuzují a prošetřují, zda se policista (který měl na své rozhodnutí jen zlomek vteřiny) zachoval v souladu s předpisy a nařízeními.

 

Další kriminální případy Specialistů sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

TV Nova