OČIMA EXPERTA: Policista nesmí nikdy odhodit zbraň! Krizové situace mají jiná řešení než ve filmu

Specialisté - 53. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Na výběrové střední škole je na maturitním večírku zastřelen neoblíbený učitel Šlechta. Vychází najevo, že motiv k jeho odstranění mohlo mít nečekaně mnoho osob. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Přehrát poslední díl

Na maturitním večírku výběrové střední školy dojde k vraždě neoblíbeného učitele Alexandra Šlechty. Specialisté zjišťují, že měl učitel ve třídě problémového žáka Patrika Melíška. Šlechta ho nenechal odmaturovat, a tak Patrik učitele nenávidí. Jeho možný motiv pro vraždu později potvrdí i nález sbírky fotek a článků o školních střelcích. Tajemství má ale i studentka Anna Wallerová, která si odmítla převzít maturitní vysvědčení. Kriminalisté postupně odkrývají další složité vztahy na škole.

Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu - 1
Zdroj: TV Nova

Specialisté Čermák a Panenka řeknou doma podezřelému svědkovi, že s nimi půjde na stanici. Můžou ho jen tak okamžitě odvést?
Kriminalista jakožto policejní orgán je podle trestního řádu (§158 odst. 7) oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo. V řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena.

Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu - 7
Zdroj: TV Nova

Pokud je případ vyšetřován v budově střední školy, je povolaný dětský psycholog, i když jsou svědci třeba plnoletí?
Dětský psycholog ne, to už je příliš. Trestní řád požaduje, aby je-li jako svědek vyslýchána osoba mladší než osmnáct let, byl k výslechu přibrán orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Osoby, které byly takto přibrány, mohou pak navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví. Takže by naprosto postačila přítomnost pedagogického pracovníka školy, zástupce ředitele školy či samotného ředitele. O skutečnosti, že je, bude, či byl konán vyšetřovací úkon s dítětem (z pohledu trestního práva je dítětem každý, kdo nedosáhl věku 18 let) je vyrozumíván zákonný zástupce dítěte.

Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu - 6
Zdroj: TV Nova

Specialisté najdou pachatele ze střední školy, jak drží zbraň u hlavy učitele. Jsou policisté školeni na tyto krizové situace?
V tomto případě nerozlišujeme, zda ten, kdo jiného ohrožuje na životě, je starší 18 let. Nabízí se myšlenka, že nedospělá osoba by měla být snazším „soupeřem“ při vyjednávání v takové situaci, ale nemusí tomu tak být. I mezi dětmi se může vyskytnout anetický psychopat, duševně narušený jedinec. Ostatně známe případy šílených školních střelců; naštěstí jen ze zahraničí.
Nelíbí se mi, že ve filmech a kriminálkách policisté na můj vkus velice ochotně skládají zbraně. Jakmile útočník zavelí policistovi „odhoď zbraň“, on ji odhodí. Naši policisté neodhazují zbraně, protože když budete držet jinému u krku ostrý nůž či břitvu, budete vyhrožovat jejím použitím a vyzvete policistu, ať odhodí zbraň, tak když to udělá, máte k dispozici nabitou střelnou zbraň a zastřelíte je oba, případně i další osoby či sebe. Takže v takovéto krizové situaci přichází na řadu vyjednávání a případně použití zbraně vůči útočníkovi. Policista služební zbraň neodhazuje.

Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu - 9
Zdroj: TV Nova

Jak probíhá výslech nezletilých svědků?
Výslech musí vždy vést policejní orgán. Náš interní předpis - Pokyn policejního prezidenta o činnosti na úseku dětí (jak už jsem uvedl, dítětem je podle trestního zákoníku osoba mladší 18 let), který vychází ze zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) požaduje, aby výslechy dětí prováděli zejména specialisté. Takovým specialistou se myslí příslušník policie, který plní úkoly uvedené v onom pokynu, má zvláštní průpravu pro zacházení s dětmi a je zařazen v určeném organizačním článku policie. § 102 trestního řádu pak stanoví, že k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Zdůrazňuji slovíčko mohou. O tom rozhoduje vyslýchající policista. Jistě si dovedete představit, jak by asi dopadl výslech dítěte zneužívaného otcem, který by byl přítomen výslechu … Jsou také situace, kdy nám dítě popisuje události, které se staly na místě nebo při činnosti, které rodiče předem zakázali apod.

115

GALERIE: Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 53. díl - Cena za pravdu - 8

Hodnocení:


Máte zkušenosti s podobným případem, kdy se střílelo na střední škole?
Naštěstí ne. Nevzpomínám si, že by u nás došlo až k takovým tragickým událostem na střední či vysoké škole. V Praze to můžu i vyloučit.

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

 


 

kar