OČIMA EXPERTA: Nevěra jako motiv vraždy! Jak často se zabíjí ze žárlivosti ve skutečnosti?

Publikováno 26. 3. 2018
Specialisté - očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté jsou povoláni k dalšímu zapeklitému případu. Jejich vyšetřovací postupy zhodnotil vedoucí protidrogového oddělení pražské policie Jaromír Badin. Jak si Specialisté vedli tentokrát? Uspěli by v reálném světě?

Přehrát poslední díl

V epizodě Lidský faktor tým Specialistů řeší vraždu majitele stavební firmy Lukáše Revendu. Nejdříve to vypadá na loupežné přepadení, ale poté je ve hře i možná manželská nevěra. Lukáš se totiž scházel s Ukrajinkou Darjou. Ta Specialistům tvrdí, že ji pomáhal najít zmizelého manžela Vasila. Při rozhovoru s policistou Jaroslavem Čermákem je Darja postřelena. V nemocnici mu ukáže fotku svého manžela, kde je před vozem s nápisem Revenda a syn. Zanedlouho jejího muže Specialisté vypátrají. Šťastné přivítání to ale nebude.

Manželka oběti vešla do policií zapečetěné místnosti. Hrozí jí v reálném případě nějaký postih?
Rozhodně! Minimálně přestupek s pokutou až 10.000,- Kč by tento čin byl. Policie na svých pečetích jasně uvádí, že vstup do zapečetěného prostoru je zakázán a že se trestá. Pokud by se dotyčná osoba takového neoprávněného vniknutí dopustila s úmyslem maření důkazů, mohla by se stát pachatelem trestného činu nadržování s trestní sazbou až čtyři roky odnětí svobody nebo by se mohla stát i spolupachatelkou např. vraždy, pokud se tak s „hlavním“ pachatelem už před činem dohodli. No a to by byla potrestána stejně jako on.

Specialisté - 37. díl - Mrtvola v bahně - 7
Zdroj: TV Nova


Specialisté se zeptají podezřelého na pár otázek, ale přijde jim, že lže, proto ho odvezou k výslechu na služebnu. Je možné odvézt okamžitě někoho na výslech, aniž by byl dopředu upozorněn?
Policejní orgán má podle trestního řádu (§ 158 odst. 7) právo vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo. V případě, že se jedná o zločin (úmyslný trestný čin, na který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad pět let) je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. Tedy ano, můžeme podezřelého ihned odvézt na služebnu k výslechu. Tento postup je dost častý, když jde o vraždu. Samozřejmě pokud je vyslýchaná osoba podezřelá ze spáchání zločinu, má právo odepřít výpověď.

Policejní tým začne kopat jámu na pozemku rodiny zavražděného, ta o ničem netuší. Je takový postup možný?
Je-li důvodné podezření, že v prostorách nesloužících k bydlení (tzv. jiných prostor) a pozemků, pokud nejsou veřejně přístupné, je věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení, lze vykonat prohlídku, kterou je oprávněn nařídit na návrh státního zástupce soudce. Bez příkazu může policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků, jestliže vydání příkazu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu. Policejní orgán je však povinen si bezodkladně dodatečně vyžádat souhlas orgánu oprávněného k vydání příkazu; v přípravném řízení tak činí prostřednictvím státního zástupce. Pokud oprávněný orgán souhlas dodatečně neudělí, nelze výsledek prohlídky použít v dalším řízení jako důkaz. Policie má za povinnost příkaz k prohlídce předat majiteli objektu, ale pokud bude například delší dobu na dovolené, tak policie nemůže čekat, až se vrátí. V takovém případě vnikne do objektu za účasti nezúčastněné osoby, prohlídku provede, zajistí důkazy a až se majitel objeví, do 24 hodin dostane příkaz soudu, aby věděl, že akce byla zákonná.

Specialisté - 37. díl - Mrtvola v bahně - 7
Zdroj: TV Nova

Bez příkazu soudu může samozřejmě policejní orgán provést prohlídku jiných prostor nebo pozemků také tehdy, pokud uživatel dotčených prostor nebo pozemků písemně prohlásí, že s prohlídkou souhlasí, a své prohlášení předá policejnímu orgánu. O takto provedeném úkonu však musí policejní orgán bezodkladně vyrozumět státního zástupce.

Řeší policisté často případ, kdy přítel či přítelkyně zabili svého partnera z důvodu nevěry?
Nemám zrovna po ruce statistiky z poslední doby, ale samozřejmě se takové „vztahové“ vraždy stávají. Mám ale pocit, že častější jsou z těchto důvodů sebevraždy podvedených či opuštěných, ať už žen či mužů.

Specialisté - 37. díl - Mrtvola v bahně - 1
Zdroj: TV Nova

Asi se moc často nestává, že by se někdo přiznal k vraždě. Nebo je tomu naopak?
Divil byste se, ale občas se to stane. Pro někoho po neobjasněné vraždě nastává období obav, výčitek svědomí, duševního strádání a utrpení – takže jako by si to de facto „odseděl“. Prostě „slušný“ člověk se strachuje, že např. když někdo zaklepe nebo zazvoní na jeho domovní dveře, jestli to nejsou policisté, kteří si pro něho přišli. A když opravdu přijdou, je to pro něj téměř vysvobození. Někteří se i přijdou sami udat.

Jak funguje dlouhodobá ochrana svědků?
V § 55 trestního řádu se uvádí, že nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv (a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem), orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka - jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Pominou-li ale důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.


126

GALERIE: Specialisté - 37. díl - Mrtvola v bahně

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 37. díl - Mrtvola v bahně - 12

Hodnocení:


 

Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví od července 2001 zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zvláštní ochrana a pomoc je celý soubor opatření, která zahrnují osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí, zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba České republiky.

Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout, jestliže ohrožená osoba souhlasí se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a ministr vnitra schválí návrh policie, soudce nebo státního zástupce, aby zvláštní ochrana a pomoc byla ohrožené osobě poskytována. Soudce nebo státní zástupce podávají takový návrh prostřednictvím ministra spravedlnosti.


Další díl kriminálky Specialisté sledujte už v pondělí 2. 4. 2017 od 20:20 na TV Nova!


NEPŘEHLÉDNĚTE:

Eliška Křenková ve Specialistech: Prozradila, proč nabídku ze seriálu vzala

ODHALENO ZE ZÁKULISÍ: Jak se točily drsné záběry autonehody ve Specialistech? Jakub Štáfek to nedal!

kar