OČIMA EXPERTA: Nebezpečí odhalení pašeráků je opravdu vysoké! Varuje policejní expert

Publikováno 5. 2. 2019
Specialisté - 65. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Během vyšetřování záhadného úmrtí pašeráka drog je unesena koronerka Malinková. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Specialisté tentokrát čelí opravdu komplikovanému případu. Během vyšetřování záhadného úmrtí mladého pašeráka drog málem přijde o život koronerka Iva Malinková, která měla provést jeho pitvu. K té se ovšem nedostala, jelikož na pitevně měla nečekanou návštěvu. Pachatel ji unesl neznámo kam. Specialisté zjišťují, že za případem nestojí drogový gang, nýbrž tragická rodinná historie.

Specialisté - 65. díl - Chlad - 6
Zdroj: TV Nova

Setkal jste se už s podobným případem, kdy pašerák drog zemřel na nešťastné předávkování?
Porušení obalu kontejnerku a takřka okamžitá smrt je riziko, které si ti pašeráci mnohdy vůbec neuvědomují. Nevzpomínám si, že bychom v poslední dekádě něco podobného v Praze řešili, přitom ve světě se to stává celkem často. Obzvlášť, když jsou drogy ledabyle zabaleny. S „polykači“ se setkáváme velice často, ale bohužel se také setkáváme i s tím, že naši občané se nechají k takovému hazardu zlákat pod vidinou snadného zisku. Stalo se mi, že když jsem se při výslechu pašeráka zadrženého na letišti zeptal, jestli si uvědomoval riziko, které tento způsob pašování přináší, tak mě jeho obhájce okřikl, že jeho klienta zastrašuji. Soudnému člověku je asi jasné, že jakmile se obal vysoce koncentrované drogy protrhne, dostane se smrtelné množství látky do krevního oběhu a sebelepší seberychlejší lékařská pomoc bude k ničemu. Během pár minut zemře.

Specialisté - 65. díl - Chlad - 4
Zdroj: TV Nova

Jak probíhá vyhledávání osob v Registru obyvatel?
Registr obyvatel je jedním ze čtyř základních registrů České republiky a je spravován ne Policií České republiky, ale Správou základních registrů, což je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu vnitra. V tomto registru jsou vedeny referenční údaje o fyzických osobách (tedy i vaše fotografie, která byla pořízena, když jste si žádali o občanský či řidičský průkaz nebo cestovní pas). Evidováni jsou občané ČR a EU, cizinci s povolením pobytu v ČR a cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany. Prosím neplést si Registr obyvatel s Registrem osob, což je základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

V některých krimiseriálech či detektivkách bývá, že si policista přes počítač, tablet či mobil „vyjede“ občana v registru obyvatel a má k dispozici informace o tom, kde dočasně dotyčný bydlí, že pracuje na té a té pozici v té a té firmě a že byl nedávno povýšen apod. Nic takového tam ale ve skutečnosti není, v registru jsou pouze informace, které máte na občanském průkazu. O vaší trestní minulosti se dozvíme pouze z Rejstříku trestů, který vede ministerstvo spravedlnosti, a tam zjistíme, jestli jste byli někdy pravomocně odsouzeni soudem, pro jaký trestný čin, jaký trest vám byl uložen a rozmezí, kdy trest trval.

Specialisté - 65. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Mají kriminalisté speciální agenty na sledovací akce? Jak to probíhá ve skutečnosti? Nejsou to agenti, ale kriminalisté Služby kriminální policie a vyšetřování. Existuje přímo policejní útvar specializovaný na provádění sledování. Jejich nasazení si kriminalista, který od příslušného státního zástupce či soudu získal povolení ke sledování, písemně vyžádá a úzce s nimi pak spolupracuje. Pouhé pozorování osoby (bez fotografování či filmování) může vykonávat kterýkoliv policista.

Je u nás pašování drog časté?
Bohužel ano. Zločinci bezostyšně zneužívají svobod daných nám členstvím v Evropské unii a Schengenským prostorem (volný pohyb osob a zboží). Kolegové z Celní správy to tak mají mnohem složitější a náročnější, ale jsou neobyčejně šikovní. Mají moji hlubokou úctu a obdiv, co všechno dokáží zjistit a odhalit. Chtěl bych všechny, kteří přemýšlejí o „snadném“ výdělku pašováním drog, varovat, že nebezpečí jejich odhalení je opravdu vysoké.

Specialisté - 65. díl - Chlad - 9
Zdroj: TV Nova

Jaká je trestní sankce za pašování drog?
V trestním zákoníku – v § 283 nazvaném Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy – je uvedeno, že kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. Pokud ale tento čin spáchá ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech (tedy minimálně ve dvou), hrozí mu odnětí svobody na deset až osmnáct let nebo propadnutí majetku (tedy jako za vraždu).

116

GALERIE: Specialisté - 65. díl - Chlad

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 65. díl - Chlad - 6

Hodnocení:

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově! 

kar