OČIMA EXPERTA: Lukáš Panenka jako policista v utajení? V reálné situaci by to neprošlo

Specialisté - 49. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

V jezeře je nalezeno mrtvé tělo mladého sportovce a Specialisté se opět vydali vrahovi po stopě. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, Jaromíra Badina, jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Přehrát poslední díl

 

V přehradní nádrži je nalezeno mrtvé tělo mladého sportovce Tomáše, kterému někdo dal drogy a následně shodil do vody z jeřábu, ze kterého se skáče bungee-jumping. Lukáš Panenka byl pověřen důležitým úkolem. Musel v utajení najít vraha, ale později se ocitl v ohrožení života.

 

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna
Zdroj: TV Nova

Při identifikaci těla koronerka šeptá Vondráčkovi příčiny smrti. Neměl by otec oběti tyto informace vědět?
Úplné detaily by v této fázi ani vědět neměl vzhledem už k tomu, že se neví, kdo za vraždou stojí. Vždy se snažíme ponechat si některé detaily až do poslední chvíle pro sebe. Až se nám pak někdo bude k činu přiznávat a říkat nám věci, které víme jen my nebo pachatel a tyto nebyly nikde publikovány, můžeme si být alespoň trochu jistí, že tam byl, nebo čin dokonce spáchal. Pro pozůstalé je důležité zejména to, že oběť zemřela následkem cizího zavinění.

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna - 6
Zdroj: TV Nova


Jaká jsou opatření, když je nasazen policista v utajení?
Umělci a filmaři se do takových akcí pouštějí často až bezhlavě, ale ve skutečnosti jsou trestním řádem dána striktní pravidla: musí být vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo další vyjmenované trestné činy. Agentem je jen a pouze příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů, který si nemůže dělat, co se mu zlíbí, ale je řízen policejním orgánem. Nasazení agenta povoluje na předem stanovenou dobu soudce vrchního soudu na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství. Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem.

 

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna - 1
Zdroj: TV Nova


V jakém případě se smějí použít skryté kamery?
Záleží na tom, jaké budou výstupy (zda se obraz nahrává či jen pozoruje) a k jakému účelu budou využity. Pokud by kamery měly někomu zasahovat do soukromí (být nasazeny v jeho bytě či domě), tak musí takovéto sledování schválit dokonce soud. Sledování, při kterém mají být mimo obydlí pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. Má-li být záznam pořízený při sledování použit jako důkaz, je třeba k němu připojit protokol s náležitostmi uvedenými v trestním řádu.

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna - 3
Zdroj: TV Nova


Na případu pracuje i protidrogové oddělení. Při jedné akci ohrozilo vyšetřování, protože o sobě navzájem oddělení a Specialisté nevěděli. Není to fatální chyba?
Je to chyba, ale ve skutečnosti se nám to nijak často nestává. Když mají naši kolegové pocit, že se v případu objevuje „drogová trestná činnost“, tak kontaktují na pražské úrovni např. mě nebo kolegy z Národní protidrogové centrály, což je útvar s celostátní působností. Navzájem si pak vyměňujeme poznatky z případů, na kterých pracujeme, takže kdyby nějaká složka chtěla prošetřovat osobu či nějaký gang, tak se to většinou včas dozvíme. Navíc máme počítačový systém, ze kterého se dozvíme, že je určitý objekt už v hledáčku nějaké součásti policie. Už to není tak jako dřív, kdy si policie psala poznatky na papír, dnes spolu spolupracujeme a kontaktujeme se. Během pár minut se tak můžeme dozvědět potřebné informace, abychom si nenarušovali svoji práci. Vyloučit se to ovšem úplně nedá, navíc v případě takového skoro až „/radio/aktivního“ Lukáše Panenky...

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna - 5
Zdroj: TV Nova


Mají kriminalisté speciální agenty na sledovací akce? Jak to probíhá ve skutečnosti?

Existuje přímo policejní útvar specializovaný na provádění sledování. Jejich nasazení si kriminalista, který od příslušného státního zástupce či soudu získal povolení ke sledování, písemně vyžádá a úzce s nimi pak spolupracuje. Pouhé pozorování osoby (bez fotografování či filmování) může vykonávat kterýkoliv policista.


 

140

GALERIE: Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 49. díl - Skok do prázdna - 8

Hodnocení:

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
 

 

kar