OČIMA EXPERTA: Když ne já, tak ani ty! Policejní expert promluvil o rivalitě, která nezná mezí

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Válečný veterán Babický se odmítl smířit s rozpadem manželství. Granátovým útokem se pokusil zavraždit exmanželku a získat tak zpět svou dceru. Pro Specialisty tak začal boj s časem – museli nebezpečného vojáka zastavit! Jejich vyšetřovací postupy opět zhodnotil vedoucí protidrogového oddělení pražské policie a bývalý vyšetřovatel vražd Jaromír Badin. Projdou Specialisté na výbornou?

Válečný veterán z Afghánistánu Stanislav Babický trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Stále se nevyrovnal s rozvodem a ztrátou dcery, a tak ji teď chce získat zpět. Vybere si ale zvláštní řešení – unese ji. Specialisté ho vypátrají a dceru vrátí zpět matce. Voják se ale nevzdává. Hodí své exmanželce do ložnice granát, aby pak dostal dceru zpět. Bývalá manželka jako zázrakem přežije, ale její přítel při výbuchu zahyne. Specialisté musí rodinu ukrýt, protože jim začíná docházet, že čelí po zuby ozbrojenému a ke všemu odhodlanému vojákovi.

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 10
Zdroj: TV Nova

Voják jede za rodinou svého zemřelého kolegy a přizná se, že ho omylem v bitvě sám zastřelil. Hrozí mu v takovém případě nějaký postih?
Podle zásad českého trestního práva by se incident našimi justičními orgány zcela určitě vyšetřoval, avšak případ by to byl velice složitý. Takovéto neštěstí za situace válečného konfliktu se prostě také stávají. Podle Babického popisu však zcela chybí jeho úmysl kamaráda usmrtit. Stíhán by mohl být maximálně pro některý z nedbalostních trestných činů a nejsem si jist, že by byl shledán vinným.

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 7
Zdroj: TV Nova

Otec dítěte hodí do ložnice své bývalé manželky granát, aby ji zabil a mohl si vzít zpět svou dceru. Už jste se s podobným případem setkal, kdy jsou rodiče schopni přejít do takového extrému?
Bohužel i k takovýmto tragickým skutkům občas dochází. Jeho jednání je však naprosto nesmyslné - žádný soud by přece vrahovi dítě do péče nesvěřil. Vždy je velice smutné, když kolegové z 1. oddělení vyšetřují fatální následky naprosto zvrácené myšlenky „Když osobu (či věc) XY nebudu mít já, tak ji nebude mít nikdo“.

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 16
Zdroj: TV Nova

Specialisté mají pocit, že jim svědek lže. Prochází kriminalisté nějakým školením, jak rozpoznat, když jim někdo lže?
Určitě. Jednak na policejních či civilních školách nebo v kurzech celoživotního vzdělávání studují teorii (psychologii, komunikaci …) u zkušených psychologů a odborníků, ale pak je tu „škola života“: léta policejní či kriminalistické praxe, kdy si každý sám prověřuje a ověřuje nonverbální projevy a příznaky lživé výpovědi a podobně. Proto je to taková škoda, že naše řady opustili zkušení detektivové, vyšetřovatelé a policisté, kteří měli bohaté zkušenosti, vynikající schopnosti a dovednosti a dokázali je intuitivně uplatňovat.

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 14
Zdroj: TV Nova

Jak probíhá ochrana svědků ve skutečnosti?
Je-li třeba zajistit ochranu svědka, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých upravuje od července roku 2001 zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.


Zvláštní ochrana a pomoc je celý soubor opatření, která zahrnují osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí, zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba České republiky.


Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout, jestliže ohrožená osoba souhlasí se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a ministr vnitra schválí návrh policie, soudce nebo státního zástupce, aby zvláštní ochrana a pomoc byla ohrožené osobě poskytována. Soudce nebo státní zástupce podávají takový návrh prostřednictvím ministra spravedlnosti.

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 12
Zdroj: TV Nova

Je rozdíl ve vyšetřování mezi únosem dospělé osoby a únosem dítěte?
V podstatě únos dospělé osoby neexistuje. V trestním zákoníku najdete pouze trestný čin Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200). Násilná porušování práva osobní svobody dospělé osoby jsou posuzována podle ustanovení § 170 (trestný čin Zbavení osobní svobody), § 171 (trestný čin Omezování osobní svobody), § 171 (trestný čin Zavlečení) – pokud je někdo proti své vůli zavlečen mimo území ČR či držen v cizině a § 174 (trestný čin Braní rukojmí). Podle spáchané skutkové podstaty se pak odvíjí výše trestu pro pachatele.
 

 

123

GALERIE: Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 55. díl - Na válečné stezce - 13

Hodnocení:

 

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

kar