OČIMA EXPERTA: Kdy u sebe musí policista mít odznak? Někteří s ním dokonce i spí!

Specialisté - 54. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Alkoholik Skopeček vypadne z okna a zabije se. Stopy zápasu ale nasvědčují, že šlo o vraždu. Zeptali jsme se Jaromíra Badina, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a bývalého vyšetřovatele vražd, jak by zhodnotil vyšetřovací postupy Specialistů. Uspěli by v reálném světě?

Přehrát poslední díl

Osamělý alkoholik Skopeček se zabije pádem z okna. Stopy zápasu v bytě ale nasvědčují, že nešlo o pouhou náhodu, ale vraždu. Vyšetřování zavede Specialisty mezi skupinu Anonymních alkoholiků, kam mrtvý docházel. Jaroslav Čermák je pověřen se pod falešnou identitou dostat mezi nedůvěřivé alkoholiky, aby od nich získal informace. Mezi podezřelými je tajemný Gustav, který se vyhýbá vyšetřování, investiční poradce Otto a nezaměstnaná nymfomanka Sabina...

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 9
Zdroj: TV Nova

Jaroslav Čermák jde v utajení na sezení Anonymních alkoholiků, nejdříve se ale napije alkoholu. V pracovní době by asi neměl pít, nebo jsou nějaké výjimky?
Policista ve službě nesmí být pod vlivem nějakých návykových látek, takže ani Specialista Čermák by neměl být, ale vzhledem k tomu, že tak učinil zřejmě z taktických důvodů, tak by to jeho nadřízení mohli tolerovat. Samozřejmě v takovém případě u sebe nesmí mít služební zbraň, nesmí řídit auto, nemůže vykonávat služební zákrok, protože kdyby cokoliv takového porušil, tak by se na něj vztahovaly předpisy úplně stejně jako na běžného občana.

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 8
Zdroj: TV Nova

Jaká jsou opatření, když je nasazen policista v utajení?
Umělci a filmaři se do takových akcí pouštějí často až bezhlavě, ale ve skutečnosti jsou trestním řádem dána striktní pravidla pro nasazení policejního agenta: musí být vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo další vyjmenované trestné činy. Agentem je jen a pouze příslušník Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů, který si nemůže dělat, co se mu zlíbí, ale je řízen policejním orgánem. Nasazení agenta povoluje na předem stanovenou dobu soudce vrchního soudu na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství. Státní zástupce je povinen od příslušného policejního orgánu vyžadovat údaje potřebné pro posouzení, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost v souladu se zákonem.

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 5
Zdroj: TV Nova

Mají kriminalisté speciální agenty na sledovací akce? Jak to probíhá ve skutečnosti?
Existuje přímo policejní útvar specializovaný na provádění sledování. Jejich nasazení si kriminalista, který od příslušného státního zástupce či soudu získal povolení ke sledování, písemně vyžádá a úzce s nimi pak spolupracuje. Pouhé pozorování osoby (bez fotografování či filmování) může vykonávat kterýkoliv policista.

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 1
Zdroj: TV Nova

Specialista v utajení Jaroslav Čermák koupí kytku, dortík a jde k svědkyni domů zjistit potřebné informace. Ta ho později začne svádět. Jsou určeny nějaké hranice, za které policista nesmí zajít?
Určitě. Nesmí se dopustit trestného činu a ničeho, co by odporovalo Etickému kodexu Policie České republiky. Takže kdyby se hájil tím, že s ní měl nějaký podivný (třeba i násilný) sexuální styk proto, aby to vypadalo věrohodně, tak to by určitě nešlo. Pokud jí ale koupil kytku a předstíral, že je pouhý občan, tak je to taktický postup detektiva a vzhledem k tomu, že asi nemá stálou partnerku ... Tedy pokud je to nějaká irelevantní svědkyně.

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 6
Zdroj: TV Nova

V jakých případech musí policista nosit svůj odznak?
Když je potřeba prokazovat svoji příslušnost ke Službě kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. To znamená, že když se policista chystá provést služební zákrok, musí prokázat svoji příslušnost k policii, protože jinak by neměl ta oprávnění, která jakožto policista má. Nemohl by nikoho zadržet jinak, než jako běžný občan: osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí totiž omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Občan je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.

127

GALERIE: Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 54. díl - Láska na dvou promile - 13

Hodnocení:


Policista bez odznaku nebo služebního průkazu nemůže nikoho legitimovat ani zatýkat. V praxi ale má policista u sebe průkaz nebo odznak skoro vždy. Nikdy totiž nevíme hodiny ani minuty, kdy nás nadřízený nebo nějaký případ povolá a my musíme vyrazit do terénu. Když je policista ve službě nebo někde v terénu, tak má odznak vždy u sebe. Některým našim aktivním nováčkům se občas smějeme, že s „plackou“ pod polštářem snad i spí.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!


 

kar