OČIMA EXPERTA: I děti páchají brutální zločiny!

Specialisté - 56. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Specialisté pátrají po maskovaných teenagerech, kteří umlátí neznámého muže a video s celou brutální akcí pověsí na sociální síť. Jejich vyšetřovací postupy opět zhodnotil vedoucí protidrogového oddělení pražské policie a bývalý vyšetřovatel vražd Jaromír Badin. Uspěli by Specialisté v reálném světě?

Přehrát poslední díl

Soused a ředitel učňáku Matulka předá Čermákovi video, na němž maskovaní teenageři mlátí železnou tyčí neznámého muže. Video našel a zabavil v mobilu svého syna Jiřího. Ten tvrdí, že si ho pouze stáhnul z internetu. Specialisté se vydají pátrat po zraněném muži, ale když ho najdou, je už pozdě – muž je mrtvý. Vše nasvědčuje tomu, že pachateli jsou někteří žáci z učiliště!

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 15
Zdroj: TV Nova

Jak je posuzována násilná vražda, pokud je pachatel nezletilý?
Trestní odpovědnost nastává první den po patnáctých narozeninách. Občas se v médiích objeví zpráva typu: „Byla přepadena seniorka, je brutálně zmlácená, má zlomenou nohu v krčku ... Pachatelé byli maskovaní a odcizili jí peněženku s 200 Kč.“ Za dva dny pak vyjde článek „Brutální přepadení objasněno. Pachateli jsou dva nezletilí (mladší 15 let), policie proto případ odložila.“ Veřejnost si pak myslí, že policie všechny papíry k případu vzala a hodila do koše. Takhle to ale není. Čin se vyšetří úplně stejně, jako kdyby ho spáchal dospělý pachatel. Akorát spis pak nejde k trestnímu soudu, ale společně s výsledky pedagogicko-psychologického vyšetření k soudu pro mládež, který takovému nezletilému zločinci uloží některé z opatření uvedených v § 93 zákona č. 218/2003 Sb., zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
Pokud je pachatel mladistvý (v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku) a dosáhl takové rozumové a mravní vyspělosti, aby mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, bude mu za provinění (tak se nazývá trestný čin spáchaný mladistvým) uloženo trestní opatření. Trestní sazby odnětí svobody stanovené v trestním zákoníku se u mladistvých snižují na polovinu, přičemž však horní hranice trestní sazby nesmí převyšovat pět let a dolní hranice jeden rok. V případě, že mladistvý spáchal provinění, za které trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu, a že povaha a závažnost provinění je vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku mimořádně vysoká, může soud pro mládež uložit mladistvému odnětí svobody na pět až deset let, má-li za to, že by odnětí svobody v rozmezí uvedeném v odstavci 1 k dosažení účelu trestního opatření nepostačovalo.

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 14
Zdroj: TV Nova

Zuzana Májová zmiňuje, že dceru oběti odvezla hlídka úplně opilou, když jí bylo 14 let. Hrozí rodičům nějaký postih?
Ano. V takovýchto případech policie informuje o takovémto incidentu OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), kterému přísluší další projednání; třeba i ve správním řízení. Pokud se nejedná o ojedinělý exces a rodiče zanedbávají své povinnosti zákonného zástupce, nabízí se i trestněprávní řešení - např. trestní stíhání pro trestný čin ohrožování výchovy dítěte dle § 201 trestního zákoníku se sazbou až dva roky odnětí svobody.

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 21
Zdroj: TV Nova

Už jste se setkal s případem, kdy se z puberťáckého pobavení nakonec stala vražda?
U takhle mladých lidí naštěstí ne. Řešili jsme samozřejmě i v Praze případy vrahů, kterým v době spáchání zločinu nebylo 18 let. Vyšetřoval jsem v devadesátých letech případ, kdy 16letý mladík rozsekal 35letého muže mačetou. Nejdřív ho praštil do hlavy kladivem a pak strhl ze zdi pověšenou mačetu, kterou použil jako vražednou zbraň. Občas se stanou i takové tragické skutky, avšak na případ, kdy by mladiství v seriálu zobrazené jednání vystupňovali natolik, že by jejich jednání bylo kvalifikováno jako vražda, si nevzpomínám.

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 20
Zdroj: TV Nova

Může rodič zakázat policistovi vyslýchat jeho nezletilé dítě?
Zákonodárce v § 102 trestního řádu stanoví, že „Osoby, které byly takto přibrány, mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu a v průběhu provádění takového úkonu navrhnout jeho přerušení nebo ukončení, pokud by provedení úkonu nebo pokračování v něm, mělo nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchané osoby. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, orgán činný v trestním řízení takovému návrhu vyhoví.“ K odmítnutí výslechu dítěte tedy musí být zákonem stanovené důvody. Nemůže se stát, že by si rodič jen tak postavil hlavu a řekl: „Dceru nebudete vyslýchat a hotovo.“

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 22
Zdroj: TV Nova

Jak probíhá výslech nezletilých svědků?
Výslech musí vždy vést policejní orgán. Náš interní předpis – Pokyn policejního prezidenta o činnosti na úseku dětí (dítětem je podle trestního zákoníku osoba mladší 18 let), který vychází z výše zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, požaduje, aby výslechy dětí prováděli zejména specialisté. Takovým specialistou se myslí příslušník policie, který plní úkoly uvedené v onom pokynu, má zvláštní průpravu pro zacházení s dětmi a je zařazen v určeném organizačním článku policie. § 102 trestního řádu pak stanoví, že k výslechu se přibere orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiná osoba mající zkušenosti s výchovou mládeže, která by se zřetelem na předmět výslechu a stupeň duševního vývoje vyslýchané osoby přispěla k správnému vedení výslechu. Může-li to přispět k správnému provedení výslechu, mohou být přibráni i rodiče. Zdůrazňuji slovíčko mohou. O tom rozhoduje vyslýchající policista. Jistě si dovedete představit, jak by asi dopadl výslech dítěte zneužívaného otcem, který by byl přítomen výslechu … Jsou také situace, kdy nám dítě popisuje události, které se staly na místě nebo při činnosti, které rodiče předem zakázali apod.

123

GALERIE: Specialisté - 56. díl - Zaostřeno

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 56. díl - Zaostřeno - 26

Hodnocení:

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!

Chcete si zahrát v seriálu se Specialisty? Soutěžte na Já, Specialista a vyhrajte roli!

kar