OČIMA EXPERTA: Doživotí za vraždu úřední osoby? A co za zabití policisty?

Publikováno 19. 3. 2018
Specialisté - očima experta - 35. díl
Zdroj: TV Nova

V premiérovém díle Specialisté vyšetřovali zabití policisty během loupežného přepadení. Jaromíra Badina, vedoucího protidrogového oddělení pražské policie, jsme se zeptali, co si myslí o zvláštním postupu seriálových vyšetřovatelů.

Přehrát poslední díl

Během zásahu proti ozbrojenému přepadení samoobsluhy je zastřelen policista z místního oddělení. Jeho parťačka, která tu shodou okolností vyrůstala, se rozhodne po vrahovi pátrat na vlastní pěst, neboť indicie ukazují na někoho z jejího okolí...

 

Dva policisté se při pronásledování pachatele rozdělí a jeden z nich je pak zastřelen. Je to standardní postup? Dalo se neštěstí předejít?
Může se to stát vzhledem k tomu, že tito policisté k takovému zákroku zjevně nebyli vycvičení, protože to nebyla žádná zásahová jednotka. Obzvlášť když je to nějaká nesourodá dvojice, lidé, co nebyli společně cvičení, a jsou u nich rozdíly i co se týče zkušeností. U těchto složek se předpokládá, že budou dohlížet na udržování veřejného pořádku, a ne zakročovat proti všehoschopným vrahům či násilníkům. Takže se těžko tomuto následku dalo předejít.
 

Při výslechu Specialisté na pachatele řvali a shodili mu kšiltovku ze stolu. Následně přikázali, aby si ji sebral. Je toto jednání při výslechu povolené?
Samozřejmě to povolené není, protože je jasně dáno Ústavou a dalšími předpisy, že musí být zachována důstojnost vyslýchaných osob. Pokud by si pachatel na takové jednání oprávněně stěžoval, zřejmě by měli policisté problém a skončilo by to asi i kázeňským řízením. Proto si současní profesionálové dávají pozor, aby nepřekročili své pravomoci – a tím nepokazili trestní řízení. Pachatel i toho nejodpornějšího zločinu je člověk jako každý jiný a my mu nemůžeme odpírat jeho práva, deptat jej, ponižovat ho a nutit k nějakému pofidernímu doznání. Určitě to nepatří mezi běžné chování kriminalisty.

Specialisté 35. díl - Policajtka - 2
Zdroj: TV Nova

Každého podezřelého drželi Specialisté ve vazbě, vrazi to ale nebyli, jak se pak ukázalo. Jak dlouho může být podezřelý zadržen v cele předběžného zadržení, když na něj nemají policisté přímé důkazy?
Podezřelý může být zadržen v případě, že je přistižen při páchání trestného činu nebo je proti němu dostatek důkazů, které usvědčují z toho, že se dotyčný dopustil trestného činu. S předchozím souhlasem státního zástupce ho tedy můžeme omezit na osobní svobodě. Policejní orgán má pak necelých 48 hodin na to, aby spisový materiál (který už obsahuje usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného, jeho výslech, výslechy svědků a protokoly o dosud provedených vyšetřovacích úkonech jako je domovní prohlídka, ohledání místa činu apod.) s podnětem na vzetí do vazby předal státnímu zástupci, který dává návrh na vzetí do vazby. Od omezení osoby na svobodě do předání návrhu na vzetí do vazby soudu nesmí uplynout více, jak 48 hodin. Ten má dalších 24 hodin na to, aby rozhodl. Takže nejdéle může být člověk omezen na svobodě na 72 hodin.
 

Policistka, které zavraždili parťáka, se rozhodla pátrat po pachateli na vlastní pěst. Je tento postup možný?
Dělá kriminalistům problémy, když se kdokoliv - třeba i policista, který není kriminalista - snaží pátrat na vlastní pěst. Nemá totiž zkušenosti a ani není příslušný provádět nějaké vyšetřovací úkony. Kdyby takový člověk někoho vyslýchal, příp. i zajistil nějaký důkaz, nemá to pak žádnou validitu a stěží by to někdo bral vážně jako důkaz.
 

126

GALERIE: Specialisté 35. díl - Policajtka

Zdroj: TV Nova

Specialisté 35. díl - Policajtka - 5

Hodnocení:

Je vražda policisty považována za vážnější zločin? Hrozí vrahovi tvrdší trest?
Záleží na tom, jestli je to vražda nebo zabití. V případě, že někdo zavraždí (= úmyslně usmrtí) úřední osobu (což podle trestního zákoníku jsou: soudce, státní zástupce, prezident České republiky, poslanec nebo senátor Parlamentu České republiky, člen vlády České republiky nebo jiná osoba zastávající funkci v jiném orgánu veřejné moci, člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci, příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, soudní exekutor při výkonu exekuční činnosti a při činnostech vykonávaných z pověření soudu nebo státního zástupce, notář při provádění úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisař, finanční arbitr a jeho zástupce, fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou stráží nebo rybářskou stráží) při výkonu nebo pro výkon její pravomoci, hrozí mu trest odnětí svobody na 15 až 20 let a nebo výjimečný trest (§ 140 odst. 3, písm. d) trestního zákoníku).

Pokud by však soud jeho jednání posoudil jako pouhé zabití - tedy že jiného úmyslně usmrtil v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného - bude potrestán trestem odnětí svobody na 3 léta až 10 let. V takovém případě už se nerozlišuje, jestli je jeho obětí prodavačka, kterou přepadl, nebo policista, který ji bránil. Akorát musí počítat s tím, že policisté budou při vyšetřování kolegy ještě trochu aktivnější, než jsou v jiných případech. Ve všech policejních sborech je to taková stavovská čest - musí objasnit vraždu policisty a ukázat tím, že drží při sobě.Seriál Specialisté sledujte každé pondělí od 20:20 na Nově!
 

Maci