OČIMA EXPERTA: Dlouhodobá ochrana svědků je v režii profesionálů. Zde by Specialisté neuspěli

Publikováno 21. 1. 2019
Specialisté - 63. díl - Očima experta
Zdroj: TV Nova

Lékař Grulich náhle zemře na pracovišti. Specialisté si nejsou jisti, zda šlo o vraždu, či náhodu. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Přehrát poslední díl

Doktor Grulich zkolabuje v nemocnici před kolegy a není jisté, zda se jedná o vraždu, nebo se jen nešťastnou náhodou sám předávkoval léky. V hledáčku podezřelých je doktorka Kořánová, která s ním měla kdysi vztah, nebo i samotná manželka, která už jednou ovdověla. Když Specialisté narazí na záhadného Trčku, údajně rodinného přítele a bývalého spolužáka z vysoké školy, domnívají se, že jsou skoro u cíle. Jenže nic není, jak se zdá, a Specialisty čeká ve vyšetřování ještě další velký obrat...

Specialisté - 63. díl - Nový život - 5
Zdroj: TV Nova

Specialisté ukazují vdově jejího manžela na pitevně. Jak to probíhá ve skutečnosti? Musí vždy nejbližší příbuzný identifikovat tělo?
Když jsou nějaké pochybnosti o totožnosti mrtvoly a ta je ve stavu, že je možné ji identifikovat, aniž by to bylo z humánních důvodů nevkusné a nevhodné, žádáme pozůstalé o pomoc a mrtvolu (zejména její hlavu) jim ukážeme. Pozůstalí ale mají právo odepřít nám pomoc i pohled na mrtvolu a nijak je nebudeme nutit. Pokud pozůstalí po oběti chtějí zemřelého vidět ze své iniciativy, pak se obracejí na zařízení, ve kterém je uložena. Pouze velice výjimečně potřebují souhlas policie.

Specialisté - 63. díl - Nový život - 1
Zdroj: TV Nova

Jaroslav Čermák chce po koronerce informaci, kdy budou výsledky toxikologie. Ta odvětí, že jako vždy, až to prostě bude. Mají ale ve skutečnosti stanovené lhůty?
Nemají. V realitě je to ale úplně jinak: koroner provádí pouze ohledání mrtvoly na místě úmrtí, toxikologický posudek vypracovává soudní znalec oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie. Ten má stanoveny své postupy, takže stěží bude moci urychlit některé technologické postupy. Pitvu (při které jsou odebrány potřebné vzorky pro jeho zkoumání) provádí 2 soudní znalci oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, kteří nikdy nejsou zaměstnanci Policie České republiky. Písemně vypracovaný znalecký posudek, který vychází i z posudku toxikologa míváme tak za měsíc, někdy i později. Příčinu smrti a další potřebné poznatky se dozvídáme při osobní účasti u pitvy, takže za námi znalci se svými poznatky na služebnu nechodí. Už i z důvodu, že jim to jejich pracovní vytížení na oddělení soudního lékařství neumožňuje. To spíš my jezdíme na konzultace za nimi. Prohlášení filmového policejního lékaře u mrtvoly: „více budu vědět po pitvě; stavte se večer, dám vám pitevní protokol“ vzbuzuje u skutečného policisty úsměv, až hurónský smích.

Specialisté - 63. díl - Nový život - 9
Zdroj: TV Nova

Pamatujete si nějaké případy nájemných vražd?
Určitě. Já jsem měl tu čest pracovat v pražské mordpartě v 90. letech, kdy byla na území hlavního města Prahy a celého Česka spáchána spousta nájemných vražd. Při jejich objasňování jsme byli až překvapivě úspěšní. Ale pochopitelně to byla doba náročná a byly to případy hodně ošklivé. Dokonce se nám nějakou dobu zdálo, jako by lidský život v očích zločinců snad ztratil svoji hodnotu. Bylo to opravdu „divoké“ období.

Specialisté - 63. díl - Nový život - 3
Zdroj: TV Nova

Specialisté si myslí, že dopadli pachatele. Ten jim pak vysvětlí, že je policista a vdova po oběti je v utajení v ochraně svědků. Neměli by tuto skutečnost říct Specialistům hned na začátku?
Ochranu svědků naštěstí v reálu konají skuteční profesionálové, kteří ochraňované osoby a situaci kolem nich mají na sto procent pod kontrolou. Kdyby se něco podobného stalo, tak by zcela jistě nějakým způsobem, aniž by prozradili tak vysoce utajovanou skutečnost, informovali policisty či orgán, který případ vyšetřuje, o potřebných informacích a předešli by tak nedorozumění a problémům. Kriminalisté by pak mohli efektivně pátrat po skutečném pachateli a co nejdříve ho dopadnout. Ve skutečnosti je to tedy jinak a seriálový příběh by se u nás v tomto směru vůbec nestal.

Specialisté - 63. díl - Nový život - 7
Zdroj: TV Nova

Jak funguje dlouhodobá ochrana svědků?
V § 55 trestního řádu se uvádí, že nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí porušení jejich základních práv (a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem), orgán činný v trestním řízení učiní opatření k utajení totožnosti i podoby svědka - jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Pominou-li ale důvody pro utajení podoby svědka a oddělené vedení osobních údajů svědka, orgán, který v té době vede trestní řízení, zruší stupeň utajení těchto informací, připojí uvedené údaje k trestnímu spisu a podoba svědka ani údaje o jeho totožnosti se nadále neutajují.
Je-li třeba zajistit ochranu těchto osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření. Zvláštní způsob ochrany svědků a osob jim blízkých stanoví od července 2001 zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zvláštní ochrana a pomoc je celý soubor opatření, která zahrnují osobní ochranu, přestěhování chráněné osoby včetně příslušníků její domácnosti a pomoc chráněné osobě za účelem jejího sociálního začlenění v novém prostředí, zastírání skutečné totožnosti chráněné osoby, prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany a pomoci. Zvláštní ochranu a pomoc poskytuje Policie České republiky a Vězeňská služba České republiky.
Zvláštní ochranu a pomoc lze poskytnout, jestliže ohrožená osoba souhlasí se způsobem a podmínkami poskytování zvláštní ochrany a pomoci včetně zpracovávání a využívání jejích osobních údajů a ministr vnitra schválí návrh policie, soudce nebo státního zástupce, aby zvláštní ochrana a pomoc byla ohrožené osobě poskytována. Soudce nebo státní zástupce podávají takový návrh prostřednictvím ministra spravedlnosti.

117

GALERIE: Specialisté - 63. díl - Nový život

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 63. díl - Nový život - 8

Hodnocení:

Seriál Specialisté můžete sledovat každé pondělí ve 20:20 na Nově!

kar