OČIMA EXPERTA: Statistiky omámených žen v baru jsou nízké. Bojí se ale přiznat!

Publikováno 03.10.2019

Specialisté - očima experta

Na policejní stanici přijde Alice Vernerová s tím, že byla znásilněna. Nikdo jí ale nevěří. Vedoucího protidrogového oddělení pražské policie a dřívějšího vyšetřovatele vražd Jaromíra Badina jsme se zeptali, co si myslí o postupu seriálových vyšetřovatelů u tak komplikovaného případu.

Pohledná Alice Vernerová si je po účasti na noční párty jistá, že jí někdo namíchal do pití omamující prostředek a že byla znásilněná. Kromě Zuzany Májové jí ale nikdo nevěří.

Zdroj: TV Nova

Jsou případy, kdy kluk hodí holce něco do pití, aby si pak užil, časté v dnešní době?

Podle statistik nejsou zase tak časté, ale nevíme, kolik takových případů poškozené dívky či ženy policii nenahlásily - v oblasti sexuálního násilí proti ženám je vcelku velká latence: mnoho dívek či žen se stydí, že se staly obětí, nechtějí odpovídat na otázky ohledně intimního života, a tak se nesvěří.

V rámci prevence kriminality ale často vydáváme varování, aby si (nejen) ženy na různých tanečních zábavách, v klubech a v barech své nápoje hlídaly. Známe případy, kdy do nestřeženého nápoje je vhozena nějaká chemikálie (ať už návyková látka, hypnotikum či projímadlo) z různých důvodů - nejen omámit oběť, ale třeba ji zesměšnit či zdravotně poškodit.  

Specialisté po každém vyslýchaném muži chtějí, aby se svlékl. Pachatel měl totiž na zádech tetování. Mají na to právo?

Ano, mají. Trestní řád v ustanovení § 114 nazvaném Prohlídka těla a jiné podobné úkony ukládá každému podrobit se tomuto úkonu, je-li nezbytně třeba zjistit, zda jsou na jeho těle stopy nebo následky trestného činu. Není-li prohlídka těla prováděna lékařem, může ji provést jen osoba téhož pohlaví.

Jsou pro používání skryté kamery jasně daná pravidla, nebo se může použít kdykoliv?

Pořizování (ať skrytě či veřejně) jakýchkoliv obrazových záznamů samozřejmě podléhá právní úpravě, což by si měl uvědomit každý, kdo si nějakou kameru pořizuje a někam instaluje. I taková „autokamera“ za předním sklem je v některých zemích přísně pokutována! Pokud by ale policisté používali skrytou kameru ke sledování osob či věcí, jsou povinni dodržovat ustanovení § 158d trestního  řádu: Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. No, a pokud by takovou kameru umístili tak, že by zasahovali do nedotknutelnosti obydlí, museli by mít předchozí povolení soudce.

Pokud se v případu objeví drogy, musí zasáhnout protidrogové?

Kriminalisté specializující se na vyšetřování tzv. drogové kriminality se zabývají především odhalováním, vyšetřováním a dokumentováním trestné činnosti spočívající v neoprávněné výrobě, dovozu, vývozu, průvozu, nabízení, zprostředkování, prodeji, opatřování nebo přechovávání omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed. Policejní vyšetřování je ale týmová záležitost, takže když kolegové z jiných oddělení vyšetřují případ, který má něco společného s drogami, spojujeme své síly a vypomáháme si nejen odbornými konzultacemi a poskytováním informací a poznatků, ale i úzkou spoluprací. Kdybychom měli na protidrogovém oddělení vyšetřovat všechny trestní věci, které mají něco společného se zakázanými návykovými látkami, muselo by nás být minimálně tak pětkrát více.

 

Seriál Specialisté každé pondělí ve 20:20 na TV Nova.


Ztracené dítě a mrtvola v kontejneru: Specialisté budou řešit hodně zamotaný případ!