Publikováno 5. 3. 2018

OČIMA EXPERTA: Věděli jste to? V případě ohrožování zbraní má policista právo na útočníka vystřelit!

Specialisté - Sebeobrana - 2
Zdroj: TV Nova

Další z případů, který se dostal do rukou Specialistů, ukázal, že i dobře promyšlený zločin se může pořádně zvrtnout. Major Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení pražské policie, zhodnotil postupy seriálových Specialistů. Co je pravda a co umělecká licence?

Přehrát poslední díl

Při loupežném přepadení je zavražděna majitelka zlatnictví. Tentýž den Čermák zasahuje v rodinném domu Valentových, kde rozrušený manžel pistolí ohrožuje vlastní manželku. V sebeobraně ho zastřelí, další vyšetřování ale prokáže, že zbraň nebyla nabitá. Protože Čermák použil zbraň na neozbrojeného muže, začne ho vyšetřovat inspekce, a dokonce mu hrozí trestní stíhání. Brzy se ukáže, že oba případy jsou propojené. Valenta byl drobný živnostník, který měl dlouhodobé finanční problémy. Jeho obchod přímo sousedí s přepadeným zlatnictvím a kriminalisté vyšetřují, jestli byl do loupeže zapletený. Ukáže se, že pachatelé byli dva. Kdo byl tím druhým? Valentova atraktivní manželka, kterou chtěl z neznámého důvodu zabít, nebo jeho nezaměstnaný bratr?

162

GALERIE: Specialisté - 33. díl - Sebeobrana

Zdroj: TV Nova

Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 20

Hodnocení:


Když podezřelí nereagují na výzvu „Odlož zbraň!“ – mohou kriminalisté střílet?
Zákon o Policii ČR v § 56 přesně určuje, v jakém případě policista může střílet a kdy nikoliv. Střílet by mohli, „aby zamezili útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůžou jiným způsobem zadržet“. Tím nebezpečným pachatelem ale nemá zákonodárce na mysli každého, kdo odněkud utíká. Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména neohrozit život jiných osob a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje. Reálný policista (není-li v uniformě) se představí („POLICIE!“) a použije zákonnou výzvu - tedy slova „JMÉNEM ZÁKONA“. Poté vysloví svůj příkaz - „odhoď zbraň“ apod. No a když ho ozbrojená nebezpečná osoba neuposlechne, postupuje dál podle zákona - využije mírnějších prostředků, popř. dokonce použije svoji služební zbraň vůči nebezpečnému pachateli, nelze-li situaci jinak vyřešit.
Specialisté - Sebeobrana - 1
Zdroj: TV Nova

Mají vůbec kriminalisté nějaké volno? Protože téměř v každém druhém díle je volají v noci na místo činu. A tady ruší kolegům dovolenou kvůli rutinní práci
Určitě, volno vyhrazené mají. Je dokonce i stanovena pevná „pracovní“ doba. Avšak všichni reální specialisté v případě závažné události, zvláště pak vraždy, na vyzvání nadřízeného dorazí ochotně na místo činu, pokud jim v tom nebrání nějaká závažná skutečnost, (například momentálně nemají hlídání pro děti apod.) a pracují na případu. Při policejním zásahu do domu nefiguroval vyjednávač. Je to správně? Vyjednávač nemusí být přítomen úplně pokaždé, ale vždy na místě musí být někdo pověřený vyjednáváním/jednáním s pachatelem – někdo musí vést komunikaci a mít možnost ovlivňovat dění. Nemůže se stát, že tam naběhne třicet ozbrojených policistů a každý bude vykřikovat něco jiného.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 19
Zdroj: TV Nova

Jak přesně probíhá test na povýstřelové zplodiny?
Je to takový malý terčík, který je naprosto sterilní, má adhezní vrstvu a tím se takovým poťukáním na nekrytá místa těla provedou stěry na místech, o nichž se předpokládá, že by mohla být „zamořena“ povýstřelovými zplodinami. To jsou vedlejší produkty výstřelu a skládají se ze specifických kovových a nekovových částic vzniklých hořením prachové náplně náboje, slože jeho zápalky a průchodem střely vývrtem hlavně. Tyto zplodiny se na zasažených místech drží dlouhou dobu, leckdy i několik dní. Po provedených stěrech putuje terčík na chemickou expertízu na Kriminalistický ústav Praha.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 18
Zdroj: TV Nova

Je poměr jeden ozbrojený versus 3 kriminalisté adekvátní, nebo si měli Specialisté zavolat posily?
Tam už opět závisí na míře sebedůvěry kriminalistů, na stupni jejich vycvičenosti … Ale myslím si, že tři ku jedné by mělo být dostačující, zvlášť pak tedy pro Specialisty, kteří zajisté také prochází pravidelným taktickým a střeleckým výcvikem jako mí kolegové.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 11
Zdroj: TV Nova

Když se vrah pokusí o sebevraždu, může to pro něj být u soudu bráno jako polehčující okolnost, že byl psychicky labilní?
To si myslím, že ne. Napřed by byl obviněný zkoumán psychiatry, musel by podstoupit nejrůznější vyšetření, aby se skutečně prokázalo, že se jedná o osobu nějaký způsobem duševně nemocnou. Pokud by byl pachatel duševně naprosto v pořádku a chtěl se zabít jen za účelem vyhnutí se trestu, tak by tento čin nebyl považován jako polehčující okolnost.

Jak kriminalisté postupují v případě zabití z důvodu sebeobrany?
Postupuje se stejně jako v případě vyšetřování klasické vraždy – kriminalisté vše zadokumentují, prošetří, prověří a pak se za přísného dozoru státního zástupce zvažuje, zda se opravdu jednalo o sebeobranu v rámci okolností vylučujících protiprávnost činu – tedy zda se jednalo o nutnou obranu podle § 29 trestního zákoníku, příp. krajní nouzi. Pokud ale došlo k excesu z nutné obrany, bude stíhán a teprve soud s konečnou platností rozhodne o potrestání či zproštění obžaloby.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 17
Zdroj: TV Nova

Hned na začátku dílu Jaroslav Čermák, kterého ztvárňuje Jan Zadražil, zastřelí jednoho z hlavních podezřelých a aktivně se účastní vyšetřování. Jak to funguje ve skutečnosti, když je osoba vyšetřována a zároveň je vyšetřovacím orgánem?
Samozřejmě by se měl z této kauzy vyloučit nebo pracovat na jiných kauzách. V pražské mordpartě je několik týmů a každý řeší „svoji“ vraždu. U soudu to musí být úplně „čisté“ – nemohou existovat pochybnosti na ovlivnění vyšetřování. Kapitán Čermák by se tedy vyšetřování případu nemohl zúčastnit. Dokonce by bylo možné vyloučit celou mordpartu Specialistů, protože by mohla být vznesena oprávněná námitka z podjatosti i u jeho kolegů a muselo by to vyšetřovat jiné krajské ředitelství. I na toto jsou policisté připraveni. Kriminalista Čermák by byl prošetřován Generální inspekcí bezpečnostních sborů a možná dokonce postaven mimo službu. A již v prvopočátku by si takovou situaci ohlídal dozorující státní zástupce. Kdyby tam viděl osobní vazbu nebo cokoliv podezřelého, vydá pokyn, aby případ převzal jiný tým.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 13
Zdroj: TV Nova

Jak nahlížíte na počínání Specialisty Pavla Vondráčka, který přijel na místo, kde vrah držel v poutech Jaroslava Čermáka, po neuposlechnutí výzvy ho postřelil. Ale pak nezajistil vraha a nejprve běžel zkontrolovat svého kolegu? Zde by měl nejprve zajistit vraha–agresora, který něco spáchal a hrozí, že v tom bude pokračovat. Navíc Vondráček mohl jasně vidět, že jeho kolega je sice v šoku, ale má veškeré životní funkce zachované. Měl nejprve eliminovat rizika, odebrat útočníkovi zbraň a spoutat ho. Samozřejmě, že ho zajímá život a zdraví kolegy, ale tady má přednost zpacifikování trestance. On přeci ohrožoval životy okolních osob do poslední chvíle, tam už těch 10 nebo 20 vteřin, kdy by ho spoutával, nehraje takovou roli. Na druhou stranu, naprosto chápu uměleckou snahu tvůrců seriálu. Ale kriminalistu, který by se takto zachoval, by rozhodně čekalo prošetřování, jestli je vůbec schopný služby na takto exponovaném útvaru. Myslím, že moji kolegové by si mě za tuhle chybu pořádně dobírali!
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 14
Zdroj: TV Nova

Když policista zastřelí někoho, kdo ohrožuje okolí zbraní a nereaguje na výzvy policisty. Je to v pořádku?
Takové jednání bude prošetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů, která to bude vyšetřovat jako podezření ze spáchání trestného činu. Bude provedeno veškeré vyšetřování a znalecká zkoumání zjištěných skutečností a okolností. Policista se dokonce může stát stíhaným, pakliže se prokáže, že zbraň nepoužil oprávněně, nebo jen v nějakém omylu. Každé použití zbraně nebo mírnějšího prostředku je u policie opravdu pečlivě zkoumáno.
Specialisté - 33. díl - Sebeobrana - 13
Zdroj: TV Nova

Co se stane v případě, kdy policista vystřelí po osobě ohrožující své okolí střelnou zbraní, ale později se prokáže, že zbraň nebyla nabitá?
Policista v tom zlomku vteřiny, ve kterém se rozhoduje, zda zbraň použije, nebo ne, nemá čas ani možnost posuzovat, jestli je zbraň nabitá, nebo ne. Jestli se jedná o pravou zbraň, nebo jen o atrapu. Zkrátka když někdo jiného člověka ohrožuje nějakou hodně věrnou atrapou střelné zbraně nebo ji dokonce namíří na policistu, musí počítat s tím, že zakročující policista má plné právo zbraň použít. Neměl by se však snažit svou střelbou způsobit prvoplánově smrt zločince.

Seriál Specialisté sledujte každé pondělí ve 20:20 na Nově!
Maci

Diskuze

Tento článek zatím nikdo nekomentoval.